Odkrywając tajemnicę Kościoła w Starym Testamencie

Zgromadzenie Izraela na pustyni zapowiedzią Kościoła Bożego.

Słuchając ostatniego wykładu, dowiedzieliśmy się, że podstawową starotestamentową figurą, która znacząco wpłynęła na kształt pojęcia „Kościół”, jest idea „ludu Bożego”. Czy temat dzisiejszego spotkania: "Zgromadzenie Izraela na pustyni – zapowiedzią Kościoła Bożego" sugeruje, że wspólnota Kościoła tworzyła się także podczas wędrówki narodu wybranego przez pustynię?

Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium” w drugim rozdziale stwierdza: „A jak Izrael wedle ciała, wędrujący przez pustynię nazwany już jest Kościołem Bożym (2 Ezd 13,1; por. Lb 20,4; Pwt 23,1nn), tak nowy Izrael, który żyjąc w doczesności, szuka przyszłego i trwałego miasta (por. Hbr 13,14), również nazywa się Kościołem Chrystusowym (por. Mt 16,18), jako że Chrystus nabył go za cenę Krwi swojej (por. Dz 20,28), Duchem swoim go napełnił i w stosowne środki widzialnego i społecznego zjednoczenia wyposażył” („Lumen gentium” 2).

Księga Wyjścia, mówiąc o przygotowaniu Izraelitów do przeżycia nocy paschalnej w Egipcie, akcentuje udział w obrzędach Paschy wszystkich należących do tego liturgicznego zgromadzenia: „Wasz baranek ma być jednorocznym samcem, bez skazy, wybranym spośród owiec. (…) Będziecie go strzegli do czternastego dnia tego miesiąca, a pod wieczór zabije go cała społeczność Izraela (hebr. kōl kehal ʽǎdat-jiśrāʼēl)” (Wj,12,5-6). W przytoczonym fragmencie znajdują się dwa ważne hebrajskie terminy opisujące zgromadzenie Izraela: ʽēdā(h) oraz kāhāl. Septuaginta (LXX) pierwszy z nich - ʽēdā(h) – przekłada słowem ἡ συναγωγή (hē synagōgē), natomiast drugi – kāhāl – oddaje jako ἡ ἐκκλησία (hē ekklēsia). Warto w tym miejscu dopowiedzieć, że istotnym elementem tworzącym społeczność Izraela zawsze jest „dom”, a więc rodzina zamieszkująca pod jednym dachem. Pascha obchodzona w domu czy w rodzinie czyni z tych rzeczywistości, tak bliskich przecież każdemu człowiekowi, w pewnym sensie miejsce zbawienia i schronienia dla wszystkich przebywających wewnątrz. Dom i rodzina, zgodnie z zamysłem Bożym, jest bowiem ochroną przeciw destrukcyjnym siłom ciemności, zobrazowanym egipską nocą wyjścia, które chcą opanować świat i człowieka.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg