Słudzy kompromisu

Jak zrozumieć groźby ze strony Boga: „rzucę na was przekleństwo” oraz „z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu”?

Do kogo Bóg kieruje te ostrzeżenia? Do kapłanów? Jak je uzasadnia? „Zboczyliście z drogi, wielu pozbawiliście nauki, zerwaliście przymierze Lewiego”. Chodzi zatem o lewitów. Kim są lewici w Piśmie Świętym i jakie mogą mieć znaczenie dla nas?

Lewici są „legionem Boga”, którego zadaniem jest służyć Mu i nauczać innych Jego słowa i właściwego sposobu życia. Jak uczył rabin Rambam, każdy, kto pójdzie za przykładem lewity, z założenia stanie się święty. Nie chodzi więc jedynie o wąską grupę wyświęconych na kapłanów, jak Aaron i jego synowie, ale o całe pokolenie.

Pokolenie Lewiego wykazywało szczególną troskę o wierność Bogu. Izraelici, zniecierpliwieni przedłużającą się nieobecnością Mojżesza pod górą Synaj na pustyni, wymogli na Aaronie zbudowanie posągu cielca ze złota. Następnie oddali mu pokłon i złożyli ofiary. Gdy Mojżesz wrócił z góry Synaj z tablicami Świadectwa, zastał lud nieokiełznany, wśród tańców i śpiewów. Wówczas rozbił kamienne tablice i zawołał: „Kto jest za Jahwe, do mnie! Przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego” (Wj 32,26). Podobną gorliwość Lewici wykazali na polach Moabu, gdy jasno i jednoznacznie opowiedzieli się po stronie Boga. Dzisiejszy lewita to człowiek wezwany do świętości, który z wdzięcznością przyjmuje to zaszczytne zaproszenie od Chrystusa. Jego serce jest czyste, bo opiera się pokusie kompromisu.

W tym kontekście wyrzut Boga jest jasny: „Zboczyliście z drogi, wielu pozbawiliście nauki”. Być może wcale nie najboleśniejsze są ewidentne upadki. Gorsze od nich bywają małe zdrady. Nie ma doktrynalnej rewolucji, ale wyłącznie drobne, kosmetyczne zabiegi. Jakie są symptomy tego zbaczania z drogi? Najpospolitszym i kluczowym jest obłuda. Religijni przebierańcy i pozerzy: kim innym jest i za kogoś innego się podaje. Poza tym: subtelna niechęć do jednoznaczności. Człowiek oddany Bogu i prawdzie to fanatyk, fundamentalista. Nieprzekonani do prawdy, niechętni do nawrócenia. Letni i przeciętni. Nikogo nie zdenerwują, nikogo nie pociągną. Dlatego „jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród ludu”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg