Krzyżówka 9/2011

W czasie wakacji proponujemy naszym Czytelnikom rozwiązywanie krzyżówek o tematyce biblijnej. Dzisiaj dziewiąta z nich.

Poziomo:

1) stanowi syntezę całej religii i moralności Starego Testamentu - przypisy w Wj i Pwt

4) po hebrajsku ten, któremu w Wujkowej Biblii pomocą była „mężyna" - przypis w Rdz

6) mieszkaniec Kumidi, 1 z tych, co stali na wieżach Tyru w okresie jego świetności - Ez

9) dworskie imię Daniela - Dn

12) zbocza tej góry były schronieniem dla lwów i lampartów - Pnp

14) synowie tego miasta stali na wałach Tyru - Ez

Pionowo:

1) „przymierze" po grecku - przypis w Hbr

2) w wykazie potomków Ezawa starszy brat Any, pierworodny Sibeona - 1 Krn

3) pierwotne imię Jozuego - Lb

5) Kościół tego miasta Jezus wzywa, by przestał się lękać - Ap

7) zagadkowe określenie Dawidowych Psalmów 16; 56-60 - te Psalmy i słownik

8) królem tego ufortyfikowanego kananejskiego miasta był Jabin - Joz

10) pustynia, na której Izraelici otrzymali mannę - Wj

11) oznajmiła zgromadzonym w domu Marii o przybyciu uwięzionego Piotra - Dz

12) 5-ta litera hebrajskiego alfabetu

13) z tego miasta pochodził Poti Fera, egipski kapłan i teść Józefa - Rdz

14) piąty miesiąc żydowskiego kalendarza - przypis w Ezd


Odpowiedzi można nadsyłać na ten ADRES:.  do soboty 27 sierpnia do godz. 22:00

Wraz z odpowiedziami należy podać swoje Imię, Nazwisko i adres. W przypadku, gdy ktoś pragnie, aby jego personalia pozostały jedynie do wiadomości redakcji, należy również podać nick - pseudonim, pod którym będzie figurował na liście wyników.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg