Refleksja na dziś

Poniedziałek 26 stycznia 2015

Czytania » Boże wybranie

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” (Łk 10,1).

Powołanie do wyłącznej służby Bożej jest zawsze darem i tajemnicą. Bóg wybiera kogo chce, jak chce i kiedy chce, ponieważ kocha. I posyła, by głosić miłość. Patroni dnia, Tytus i Tymoteusz, byli uczniami i współpracownikami św. Pawła w dziele głoszenia Ewangelii. Tymoteusz towarzyszył Apostołowi w wielu jego pracach misyjnych, jak dziecko Ojcu. Podczas swojej ostatniej podróży do Azji Mniejszej Paweł powierzył mu rządy nad Kościołem w Efezie, podczas gdy Tytusowi powierzył Kościół na Krecie.

Wybranie zakłada współpracę z łaską Boża. Dlatego św. Paweł pisze do Tymoteusza i Tytusa z więzienia rzymskiego polecając, aby troszczyli się o swoje wspólnoty, zagrożone ze strony fałszywych nauczycieli. Zadaniem uczniów jest bowiem przekazywanie nieskażonej nauki. Nie wystarczy jedynie ją poznać. Trzeba nieustannie zgłębiać jej treść i nią żyć.

Bóg wybrał każdego i każdą z nas już przed założeniem świata. Niech dzisiejszy dzień pozwoli nam na nowo rozpalić w sobie gorliwość o sprawy Pana i zaufać Mu, także w trudnościach i wątpliwościach.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński


signalpirate Santo Subito-Piotr Rubik 8. Tajemnica Powolania

Poniedziałek 3. tygodnia zwykłego

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama