Refleksja na dziś

Niedziela 25 stycznia 2015

Czytania » Na drodze nawrócenia

Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).

Wszystko ma swój początek. Tak dzieje się również z zaproszeniem Jezusa do uczestnictwa w królestwie Bożym. Do tego, by podążać za Boskim Mistrzem jest potrzebne nawrócenie, czyli przemiana myśli, serca, jak również własnego postępowania – droga przejścia z ludzkich kryteriów wartościowania na płaszczyznę rozeznania według słowa Bożego. 

Pogłębienie życia duchowego ma początek w akcie powierzenia się Jezusowi i prowadzi na tę samą drogę, którą On przebył. Później staje się procesem, który trwa przez całe życie i polega na stopniowym wstępowaniu w ślady Mistrza, na stałym przechodzeniu od kłamstwa do prawdy, od niewoli do wolności, z ciemności do światła, ze śmierci do życia, bez upadania na duchu.

Słowo zostało do mnie skierowane nie po to, abym osądzał innych, ale po to, abym sam ujrzał się w prawdzie, jak Szaweł pod Damaszkiem. Właściwe odniesienie się do Ewangelii oznacza, że chcę przyjąć ją z wiarą do swojego życia i wyznać: „żyję we mnie Chrystus”.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński


Kacper Pawluś Nebo - Wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia

Niedziela 3. tygodnia zwykłego

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama