Refleksja na dziś

Wtorek 8 sierpnia 2017

Czytania » Serce czyste

Co to znaczy, mieć serce czyste? To mieć takie serce, które się nie waha zawołać do Boga: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!”

Piotr miał takie serce. Owszem, był porywczy, prędki i prędzej mówił niż pomyślał, ale z całej jego postawy wobec Jezusa biła czysta i gorąca wiara w to, że On wszystko może. Dlatego można Mu powiedzieć o wszystkim i o wszystko poprosić, nawet o niemożliwe.

Bo czy człowiek może chodzić po wodzie? Nie może. Ale może tego pragnąć.

I jak bardzo innym ludziom takie pragnienie wydawałoby się głupie i pozbawione sensu, Pan na nie odpowiada: „Przyjdź!”

Bo dla Boga nie ma głupich ludzkich pragnień, są tylko pragnienia czystego lub nieczystego serca.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8).

Elżbieta Krzewińska

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama