Refleksja na dziś

Poniedziałek 13 stycznia 2020

Czytania » Orędzie Jezusa

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15).

Z wypełnieniem czasu łączy Jezus przesłanie o bliskości królestwa Bożego, które jest skierowane do wszystkich. W swoim wezwaniu zawiera również konkretne wskazania: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Wszyscy są wezwani do przemiany, do porzucenia przewrotnych myśli lub złego postępowania, wrogiego wobec Boga. I otwarcia na Boże działanie w nas i wokół nas, które dokonuje się przez miłość, sprawiedliwość, wolność i pokój.

Jezus wzywa do radykalizmu, który zdolni są przyjąć jedynie Ci, którzy wybiorą na serio w swoim życiu logikę myślenia ukierunkowaną na Boga i Jego królestwo. Wyrazem tego będzie radykalna przemiana serca i życia, która prowadzi do całkowitego zaufania Dobrej Nowinie i wiernego przylgnięcia do Osoby Zbawiciela.

 

Chrystus (…) staje wśród nas jako Ten, który przynosi człowiekowi wolność opartą na prawdzie, który człowieka wyzwala od tego, co tę wolność ogranicza, pomniejsza, łamie u samego niejako korzenia, w duszy człowieka, w jego sercu (św. Jan Paweł II).

 

MrMishmereth Psalm 116 I Love the Lord

Ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama