Refleksja na dziś

Niedziela 12 stycznia 2020

Czytania » W dialogu

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie»
(por. Mk 9,7).

W świetle słowa spróbujmy wniknąć w tajemnicę Słowa Wcielonego. Objawienie boskości Jezusa nad Jordanem dokonuje się w dialogu z Janem Chrzcicielem. Ujawnia on nie tylko pokorę Syna Bożego, ale również posłuszeństwo wobec Prawa. Pokazuje, że to Jezus jest tym pierwszym, większym, ważniejszym…

W scenie chrztu obserwujemy również boski dialog – na umiłowanego Syna wskazuje „duch Boży”, a prawdę o początku szczególnej misji potwierdza „głos z nieba”.

Jezus, który stanął w jednej linii z tymi, do których przyszedł, rozpoczął „dialog miłosierdzia” z tymi, którzy swoim życiem uwikłali się w grzech. Wszystko o to, by ożywić w potomkach wielkich ojców wiary, jak również w każdym z nas pragnienie wiecznego zjednoczenia z Nim w niebie.

 

Przyjmując sakrament chrztu, każdy chrześcijanin spotyka Go osobiście: zostaje włączony w tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania oraz otrzymuje nowe życie, które jest życiem samego Boga. Jakże wielki to dar i odpowiedzialność! (św. Jan Paweł II).

 

Centrum Dzieł Społecznych Edmunda Bojanowskiego Hymn "Tyś jest mój Syn" - 1050-lecie Chrztu Polski/ muzyka: Robert Janson, słowa: Iwona Waksmundzka

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama