Refleksja na dziś

Środa 9 września 2020

Czytania » (Nie)szczęśliwi

„cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie.” Łk 6

Jezus nazywa błogosławionymi, a więc szczęśliwymi, tych, co są ubodzy, głodnych, płaczących i prześladowanych. Tych, co rezygnują z własnych ambicji, przyjemności, gdy te oddalają od Boga. Tych, co znoszą prześladowanie z Jego powodu. Obiecuje im radość i nagrodę wieczną.

Przed czym Jezus ostrzega mówiąc ‘biada’? Przed byciem bogatym, chwalonym, czy też sytym. Nie znaczy to, że piętnuje radość, posiadanie jakiegokolwiek majątku, ale tych, dla których zaspokajanie własnych pragnień, jest głównym celem życia. Tych, którzy zapominają, że to wszystko, co Bóg daje, ma pomóc w osiągnięciu szczęścia wiecznego, a nie umacnianiu przekonania o własnej sile i niezależności.

Do której z postaw jest mi bliżej?

 

niemaGOtu OFFICIAL Biada || niemaGOtu

Aleksandra Kozak

Reklama

Reklama