Refleksja na dziś

Sobota 8 maja 2021

Czytania » Bliskość Pana

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? (Rz 8,35).

Wierzący w Chrystusa ufają Bożej miłości, która objawiła się w zbawieniu dokonanym przez Syna Bożego, może stawić czoła wszystkim próbom i pokusom. Dotyczy to zarówno trudności zewnętrznych, jak i wewnętrznych w życiu chrześcijańskim i apostolskim.

Na mrocznych nieraz ścieżkach życia Dobry Pasterz staje się prawdziwym światłem, które wskazuje kierunek i pobudza serce do ufności. Każdy dzień ze Zmartwychwstałym, który pragnie bliskości z każdym ze swoich uczniów, staje się nowym dniem. 

Zadanie dla każdego z nas to powierzanie siebie w przeciwnościach i zagrożeniach Temu, który jest, który był i który przychodzi.

Myśl papieża Franciszka

Męczennicy domagają się od nas, byśmy dali pierwszeństwo Chrystusowi i postrzegali wszystko inne na tym świecie w relacji do Niego i do Jego wiecznego Królestwa. Każą nam pomyśleć, czy jest coś takiego, za co gotowi bylibyśmy oddać życie (Homilia w czasie mszy beatyfikacyjnej męczenników koreańskich, 16.08.2014).

patriotycznyinternet Oto są baranki młode - Schola "Dwudziestka"

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg