Refleksja na dziś

Piątek 7 maja 2021

Czytania » W posłuszeństwie Duchowi

Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my… (Dz 15,28).

W Kościele, który kontynuuje zbawcze posłannictwo Jezusa, jest obecny Duch Święty. On prowadzi wspólnotę do wierności swojemu Panu i założycielowi. Tylko taki Kościół, który wiernie realizuje misję Jezusa, jest żywy i twórczy, stale się rozwija: rozeznaje, ocenia i działa. W innym wypadku, kiedy staje się oblężoną twierdzą, ulega wewnętrznemu rozkładowi.

Obecność Ducha Świętego nie zwalnia Kościoła od ciągłego nawracania się. Jest natomiast gwarantem niezmiennego przekazywania depozytu wiary. I tego, że pomimo błędów i braków, pozostaje on wierny Chrystusowi Panu. Duch Boży sprawia, że możemy odczytywać Dobą Nowinę w kontekście naszego „dziś”, ale z ciągłym wychyleniem ku przyszłości. Trwając zaś w odwiecznym nurcie miłości Ojca i Syna, jako uczniowie Jezusa pogłębiamy przyjaźń z boskim Mistrzem i w ten sposób stajemy się świadkami wiary, która działa w świecie przez miłość.

Zadanie dla każdego z nas to nieustannie wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego – Pana i Ożywiciela.

Myśl papieża Franciszka

Dzisiaj w Jezusowym «idźcie» obecne są zawsze nowe scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego «wyjścia». Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferia świata potrzebujące światła Ewangelii (EG, 20).

wniebowianki Duchu Święty - Deus Meus

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg