Refleksja na dziś

Wtorek 25 maja 2021

Czytania » Wszystkimi kanałami

Jest w dzisiejszych czytaniach wyraźna zachęta, by dawać coś Bogu, robić coś ze względu na Boga. Przedkładanie więzi z Nim ponad relacje z ludźmi, porzucanie tego, co nam się należy, wydawać się może zaskakujące, nieprzystające do życia, które znamy. Jednak jeśli siłą, która nas napędza, jest miłość, pragnienie wypełnia Bożej woli – zrobimy wszystko, co trzeba.

Sposoby na dawanie Bogu, które dziś nam Pismo podpowiada, są oczywiste: zważanie na przykazania, świadczenie dobrodziejstw, odejście od zła, hojny dar, spełnienie ślubów, uczciwe postępowanie. Obejmują szereg tych wszystkich zwyczajnych rzeczy, które składają się na codzienne życie człowieka wierzącego. Nowością może być dla nas odkrycie, że Boga to cieszy. I że poprzez te wszystkie rzeczy naprawdę dociera do nas Jego łaska.

Katarzyna Solecka

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg