Refleksja na dziś

Poniedziałek 15 sierpnia 2022

Czytania » Znak Niewiasty

…ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12,1).

Bóg daje ludziom różne znaki, które mają ich prowadzić po drogach zbawienia. Są to znaki materialne, jak również znaki osobowe – wzorce, dzięki którym światło Dobrej Nowiny może lepiej oświetlać drogi naszej codzienności. Szczególnym znakiem Bożej miłości, danym światu jest wniebowzięta Maryja. Z racji na Boże wybranie, „jest Świętą pośród świętych, najbardziej błogosławioną, Tą, która nam ukazuje drogę świętości i nam towarzyszy” (GeE, 176).

Maryja zachęca nas do troski o wiarę, w której Maryja poprzedza wszystkich pielgrzymujących po ziemi i wspiera ich w wysiłkach wzrastania w świętości. Maryja uwrażliwia nas na potrzeby drugiego człowieka, byśmy wykorzystywali czas na bycie dla innych przez dobre słowa i czyny oraz nieśli im Jezusa. Maryja uczy nas troski o naszą ziemską matkę – Ojczyznę, w której przez życie sprawiedliwością, troskę o dobro wspólne i prawdą rozwijamy pamięć i tożsamość, by w ten sposób dojrzewać do nieba.

Myśl papieża Franciszka

[Maryja] jako prawdziwa mama, idzie z nami, walczy razem z nami i szerzy nieustannie bliskość Bożej miłości. Dzięki różnym nabożeństwom maryjnym (…) jest włączona w historię każdego ludu, który przyjął Ewangelię, i tworzy część jego historycznej tożsamości (Evangelii gaudium, 286).

Boże Granie Boże Granie & Jakub Tomalak (wyk. Gabi Gąsior&Abba Pater Music) - Niepokalana (Official music video)

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama