Refleksja na dziś

Czwartek 29 września 2022

Czytania » Któż jak Bóg

Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem (Ap 12,7).

Według planu ustanowionego przez Bożą opatrzność, aniołom została powierzona szczególna troska o ludzi, za którymi orędują przed Bogiem. Kościół czci w swojej liturgii trzy postacie aniołów, których Biblia przywołuje po imieniu: Michała, Gabriela i Rafała.

Szczególne miejsce w dziele zbawienia przypada Michałowi, którego imię brzmi: „Któż jak Bóg?”. Swoim imieniem głosi on chwałę Boga i Jego moc. Zarówno w tradycji żydowskiej, jak i chrześcijańskiej Michał – „wielki książę” jest pierwszym i najważniejszym spośród aniołów. W Apokalipsie św. Jana, Michał ukazany jest jako „pogromca Smoka – Szatana”, a jego walka obejmuje wszystkie napaści i porażki od początku do końca świata.

Kiedy w Piśmie Świętym pojawia się anioł lub aniołowie, jest to znak, że stajemy wobec tajemnicy, która przekracza ludzki rozum. Jest to tajemnica wstawiennictwa przed Bogiem, który pragnie naszego zbawienia. Warto więc powtarzać:

„Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną”.

Myśl papieża Franciszka

Michale, pomóż nam w walce. Każdy z nas wie, jaką walkę musi dziś stoczyć w swoim życiu. Każdy z nas wie, że walką zasadniczą jest zmaganie o zbawienie (Homilia w Domu Świętej Marty, 29.09.2017).

Mentor - Zostań Bożym Mężczyzną w XXI wieku Piosenka Religijna | Tobie Chór Aniołów | Teledysk

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama