Refleksja na dziś

Piątek 30 września 2022

Czytania » Boże prowadzenie

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną [por. Ps 139 (138),24b].

Wielokrotnie trudności życiowe skłaniają nas do tego, aby stawiać sobie wiele pytań. Wśród nich najważniejsze wydaje się być zagadnienie dotyczące tożsamości Boga oraz tego, kim my jesteśmy dla Niego. Ufne powierzenie się Bogu to nasz akt wiary, odpowiedz na Jego objawienie.

O ile człowiek nie jest w stanie przeniknąć i zrozumieć Boga, o tyle Bóg „przenika i zna” człowieka. Jest On wszechmocny i wszechobecny, dlatego zna każdego z nas, zarówno nasze czyny i słowa, jak również zamysły naszych serc. Jako ludzie posiadamy tylko cząstkę wiedzy Najwyższego, którą możemy poznać, czerpiąc ze skarbca Bożej mądrości.

W świetle poznania, kim jest Bóg, łatwiej nam zrozumieć naszą ludzką tożsamość i kondycję. Dzięki temu możemy osiągnąć pokój serca, bo wiemy, że jest On naszym dobrym Ojcem.

Myśl papieża Franciszka

To jest charakterystyka Boga – bliskość. Poprzez tę czułą i współczującą bliskość chce cię uwolnić od ciężarów (…) I czyni to za pomocą swojego Słowa, którym do ciebie przemawia, aby rozpalić nadzieję w popiele twoich lęków, aby pomóc ci odnaleźć radość w labiryntach twoich smutków, aby napełnić nadzieją gorycz twoich chwil samotności (Homilia w Bazylice św. Piotra, 23.01.2022).

Lednica2000 Podnoszę głowę - Siewcy Lednicy - Lednica 2021

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama