Refleksja na dziś

Sobota 3 czerwca 2023

Czytania » Mądrość

Milczy? Nie odpowiada na pytania? Pozwala błądzić? Jest zazdrosny o swoje tajemnice?

Ależ skąd! Jedynie brzydzi się człowiekiem podstępnym. Nie znosi pysznych i nadętego serca. Schodzącym na bezdroża daje wolną rękę.

Daje się poznać człowiekowi czystego serca. Potrafiącemu więcej słuchać niż mówić. Temu, kto dom serca przygotował na bogactwo Jego słowo. Walczącemu o mądrość, wyciągającemu ręce w górę gdy ją posiądzie, opłakującemu błędy młodości.

Taki nigdy nie zapyta: jakim prawem to czynisz. I nie pytając zawsze otrzyma odpowiedź.

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg