Cytat dnia

Niedziela 13 Lutego 2011 r.

Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.

Poniedziałek 14 Lutego 2011 r.

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!»

Wtorek 15 Lutego 2011 r.

Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Środa 16 Lutego 2011 r.

Abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Czwartek 17 Lutego 2011 r.

„A wy za kogo Mnie uważacie?”

Piątek 18 Lutego 2011 r.

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Sobota 19 Lutego 2011 r.

Bracia: Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg