Cytat dnia

Niedziela 6 Lutego 2011 r.

Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?

Poniedziałek 7 Lutego 2011 r.

Wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.

Wtorek 8 Lutego 2011 r.

Wierne są wszystkie przykazania Twoje, Panie, ustalone na wieki, na zawsze.

Środa 9 Lutego 2011 r.

Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym

Czwartek 10 Lutego 2011 r.

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana i chodzi jego drogami.

Piątek 11 Lutego 2011 r.

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Sobota 12 Lutego 2011 r.

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg