Cytat dnia

Niedziela 21 Sierpnia 2011 r.

Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

Poniedziałek 22 Sierpnia 2011 r.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło.

Wtorek 23 Sierpnia 2011 r.

Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.

Środa 24 Sierpnia 2011 r.

Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

Czwartek 25 Sierpnia 2011 r.

Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.

Piątek 26 Sierpnia 2011 r.

Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Sobota 27 Sierpnia 2011 r.

Zachęcam was, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg