Cytat dnia

Niedziela 4 Września 2011 r.

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.

Poniedziałek 5 Września 2011 r.

Teraz się raduję w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.

Wtorek 6 Września 2011 r.

Jak przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie

Środa 7 Września 2011 r.

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.

Czwartek 8 Września 2011 r.

Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Piątek 9 Września 2011 r.

Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata.

Sobota 10 Września 2011 r.

Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg