Cytat dnia

Niedziela 23 Sierpnia 2015 r.

Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? (J 6,67)

Poniedziałek 24 Sierpnia 2015 r.

Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela (J 1,49b)

Wtorek 25 Sierpnia 2015 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (Hbr 4,12)

Środa 26 Sierpnia 2015 r.

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina (J 2,3)

Czwartek 27 Sierpnia 2015 r.

Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie (Mt 24,44)

Piątek 28 Sierpnia 2015 r.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym (Łk 21,36)

Sobota 29 Sierpnia 2015 r.

Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi (Jr 1,17b)

Autopromocja

Reklama

Reklama

Reklama