Księga Psalmów

Fragmenty Psałterza w tłumaczeniu Romana Brandstaettera.

Księga Psalmów   Fragmenty książki "Psałterz" zamieszczamy za zgodą Wydawnictwa M Psalm 1

1 O, szczęśliwy mąż,
który nie chodzi za radą przewrotnych
i nie wszedł na drogę grzeszników
ani na stolicy szyderców nie siedzi,
2 ale upodobał sobie prawo Pańskie
i nad prawem Jego rozmyśla
we dnie i w nocy.

3 I będzie jak drzewo
zasadzone nad wodami,
które wydaje owoc w czasie swoim,
a liść jego nie więdnie.
Wszystko, co czyni, jest udane.

4 Nie tak grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr unosi.
5 Przeto nie ostoją się bezbożni w sądzie
ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
6 Albowiem Pan zna drogę sprawiedliwych,
a droga bezbożnych -
zaginie.

***

Psalm 2

1 Dlaczego burzą się obce plemiona,
a narody bredzą o marnościach?
2 Buntują się królowie ziemi,
a dostojnicy wspólnie sarkają
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi:
3 Rozerwijmy ich kajdany
i zrzućmy z siebie ich jarzmo.

4 Śmieje się Ten, który mieszka w niebiosach,
Pan z nich szydzi.
5 Potem przemawia do nich w swoim gniewie
i przeraża ich w swej zapalczywości:

6 Ja jednak ustanowiłem mojego króla
na Syjonie,
na świętej mojej górze.


7 Ogłaszam Boży wyrok.

Pan rzekł do mnie:
Jesteś moim Synem,
Ja Ciebie dzisiaj zrodziłem.

8 Żądaj ode mnie, a dam Ci na własność ludy,
a granice świata na Twoją posiadłość,

9 Zdruzgoczesz je żelazną laską
i skruszysz je jak gliniane naczynie.

10 Zastanówcie się, królowie,
upokorzcie się, sędziowie ziemi!
11 Służcie Panu w bojaźni
i wołajcie z drżeniem ku Jego chwale!
12 Oddajcie Mu pokłon,
albowiem zapłonie gniewem,
a wy zbłądzicie w drodze,
gdy nagle Jego gniew powstanie.

Szczęśliwi są wszyscy, którzy w Niego wierzą.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama