Synaj

To nazwa góry, a także krainy i całego półwyspu. Na mapie znaleźć go łatwo - jest jakby łącznikiem dwóch kontynentów, Afryki i Azji. Ma kształt trójkąta.

To nazwa góry, a także krainy i całego półwyspu. Na mapie znaleźć go łatwo - jest jakby łącznikiem dwóch kontynentów, Afryki i Azji. Ma kształt trójkąta.

U jego południowego krańca wznosi się góra, zwana dziś przez Arabów Dżabal Musa, czyli góra Mojżesza (2285 m n.p.m.). Inna dawna nazwa to Horeb. W tej górskiej okolicy Mojżeszowi pasącemu owce ukazał się w płonącym krzewie anioł Boga i polecił mu wyprowadzić Izraelitów niewolonych w Egipcie.

Rok później, po wyjściu z Egiptu, Mojżesz otrzymał tu tablice przykazań, czyli Dekalog, a Bóg zawarł ze swoim ludem przymierze.

Po kilkuset latach do góry Horeb przybył prorok Eliasz, uciekając przed królową Izebel. I tu miało miejsce bardzo wymowne objawienie się Boga. Góra Synaj-Horeb stała się symbolem Starego Przymierza. Wątek ten podjął św. Paweł w Liście do Galatów. W scenie Przemienienia Pańskiego na innej górze, na górze Tabor, spotykają się i Mojżesz, i Eliasz, i Jezus. Przymierze Stare i Nowe stają się czymś jednym.

Nade wszystko jednak w tradycji chrześcijańskiej góra Syjon zapisała się jako miejsce ogłoszenia przykazań Dekalogu. Jest więc uosobieniem ponadczasowego, zakorzenionego w Bogu systemu moralnego.

Otwórz: Wj 19-20; Krl 9,1-14; Ga 4,24N.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama