Biblijne zmagania

Od rana, w całej Polsce odbywają się etapy diecezjalne XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Biblijne zmagania   mat. pras. XVII edycja Konkursu, przebiega pod hasłem "Od wiary Abrahama do wiary Kościoła"i obejmuje Księgę Rodzaju (rozdz. 12 - 50) oraz List Świętego Pawła do Rzymian wraz z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem.

Do konkursowych zmagań na tym poziomie, przystępują uczestnicy z ponad 1,5 tys. szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszym etapie wzięło udział 30 tys. osób.

Eliminacje są przeprowadzane w całym kraju. Za ich realizację odpowiadają specjalnie powołani koordynatorzy diecezjalni. Forma przeprowadzenia tego etapu, wszędzie wygląda tak samo. Na podstawie testu pisemnego, siedmioro najlepszych awansuje do części ustnej, by rywalizować o znalezienie się w trójce, która będzie reprezentowała swoją diecezję podczas dwudniowego finału Konkursu, w Niepokalanowie (w dn. 3-4 czerwca 2013).

XVII edycja Konkursu, przebiega pod hasłem "Od wiary Abrahama do wiary Kościoła"i obejmuje Księgę Rodzaju (rozdz. 12 - 50) oraz List Świętego Pawła do Rzymian wraz
z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem. Do wiary Abrahama odwołuje się sam św. Paweł, wskazując ją jako wzór  dla chrześcijan (Rz 4). Studium cykli poszczególnych patriarchów (Rdz 12-50)  w aspekcie ich wiary i w kontekście żywej wiary Apostoła Narodów, głoszonej z mocą wspólnocie chrześcijańskiej w stolicy Imperium Romanum (List do Rzymian) pozwoli uczestnikom na odkrywanie dynamizmu wiary, która staje się źródłem optymizmu i entuzjazmu chrześcijan wszystkich czasów – zauważa ks. Wróbel, przewodniczący komisji konkursowej i autor pytań.  

Diecezjalne etapy Konkursu, odbywają się jednocześnie w tym samym dniu, w całej Polsce i wpisują się w przeżywany w tym czasie, V Ogólnopolski Tydzień Biblijny, obchodzony w tym roku pod hasłem „Panie, wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym” (J 11, 27).

W tegorocznej edycji, po raz pierwszy w historii Konkursu, zaproponowano uczestnikom sięgnięcie do najnowszego przekładu Pisma Świętego Towarzystwa Świętego Pawła (Biblia Paulistów). Tekst ten, będący owocem kilkunastoletniej pracy specjalistów z zakresu lingwistyki i biblistyki zawiera rozbudowane wprowadzenia, przypisy i odnośniki tekstualne. Mamy nadzieję, że lektura tego tekstu pozwoli uczestnikom Konkursu na porównanie go z wieloma „osłuchanymi” passusami pochodzącymi z najbardziej znanej Polakom i wielce zasłużonej Biblii Tysiąclecia oraz umożliwi w ten sposób dynamiczną percepcję Słowa Bożego - mówią organizatorzy z Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana". 

Nagrodami w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, jest kilkanaście indeksów na różne kierunki studiów, m.in.: dziennikarstwo, filozofię, historię, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, historię sztuki czy teologię. Fundują je uczelnie katolickie i świeckie w całym kraju, wśród nich, KUL, UKSW, Uniwersytet  Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a od tego roku, także Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Ponadto, finaliści mają szansę wygrania pielgrzymek zagranicznych i innych, ciekawych upominków od sponsorów.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama