Bóg Ojciec w Psalmach

Obraz Boga, który jest Ojcem pochylającym się z miłością nad swoim ludem, jest wspaniale ukazany w Starym Testamencie.

Drugim obrazem jest obłok.   

Ten obraz nawiązuje do obłoku z Księgi Wyjścia, którego cień, symbol ochrony, łagodził żar słońca podczas wędrówki przez pustynię i wskazywał drogę: „Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą” (Wj 13,21), a Księga Mądrości mówi o „obłoku zacieniającym obóz” (19,7). Wielkim więc pragnieniem wierzącego było, aby się znaleźć w bezpiecznym cieniu Boga. W innym psalmie czytamy: „W cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj” (17,8). A gdy ktoś „mieszka w cieniu Wszechmocnego” (Ps 91,1) jest bezpieczny.  Czytamy dalej w naszym psalmie, że Boża opieka sprawia, iż „za dnia nie porazi cię słońce, ani księżyc wśród nocy” (w.6). niebezpieczeństwo porażenia słonecznego i negatywne skutki jakie medycyna ludowa przypisywała promieniom księżyca, gdyż uważano je za przyczynę ślepoty czy też okresowej gorączki, nie przedstawiają już w ogóle zagrożenia. Pan bowiem przynosi całkowite zabezpieczenie, obronę, pokój, gdyż „chroni od zła wszelkiego” (w.7). Psalmista w ostatnim wersecie mówi: „Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy” (w.8). Boża opieka roztacza się nad całym biegiem ludzkiego życia, które słownictwo biblijne określa dwoma parami określeń: jedno z nich ma wymiar przestrzenny, drugie czasowy. Sens przestrzenny w jaki ujęte jest ludzkie życie wyrażają czasowniki „wchodzić – wychodzić”. Oznaczają dwa krańce ludzkiego życia. Narodzenie człowieka jest jego wyjściem z łona matki i wejściem w nową przestrzeń świata. Powołanie jest wyjściem z domu, aby wejść do królestwa; wyzwolenie jest wyjściem z niewoli, by wejść do wolności i Ziemi Obiecanej; nawrócenie jest wyjściem z grzechu, by wejść na drogę powrotu do Ojca. Ale jest też wymiar czasowy. W psalmie czytamy, że Bóg będzie strzegł człowieka: „teraz i po wszystkie czasy”. W życiu człowieka istnieje nie tylko przestrzeń, ale także czas. Psalm mówi, że każda chwila życia człowieka toczy się pod wzrokiem Boga, który czuwa nie tylko nam poszczególnymi wycinkami naszego życia, ale jego opieka sięga wieczności.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg