Bóg Ojciec w Psalmach

Obraz Boga, który jest Ojcem pochylającym się z miłością nad swoim ludem, jest wspaniale ukazany w Starym Testamencie.

Przed nami kolejny temat z cyklu, w którym odkrywamy różne oblicza biblijnej wiary w Boga Ojca. Dzisiejsza audycja to kolejna odsłona tematu „Bóg Ojciec w psalmach”. Już rozmawialiśmy o obrazie Boga Ojca zawartym w Psałterzu.

W ostatnich audycjach rzeczywiście zajmujemy się biblijnym obrazem Boga Ojca próbując sobie uświadomić, że obraz Boga, który jest Ojcem pochylającym się z miłością nad swoim ludem jest wspaniale ukazany w Starym Testamencie. To tam odkrywamy obraz Boga miłosiernego, przebaczającego, dającego przymierze, troszczącego się o całe stworzenie i o swój lud. Zwróciliśmy bardzo ogólnie uwagę na obraz Boga Ojca, który wyłania się z Księgi Psalmów. Jest to obraz Boga, który jest stwórcą. W tym objawia się najpierw Ojcostwo Boga. Według psalmisty to Jahwe jest tym, który założył fundamenty ziemi (Ps 91,3; 96,10), który nadał wszystkiemu porządek w akcie stworzenia i nieustannie udziela wszystkiemu życia (Ps 104). Obok Boga Stwórcy znajdujemy obraz Boga troszczącego się o lud przez siebie wybrany – Izraela. To właśnie „wielkie dzieła Boże” w historii Izraela są najczęstszym przedmiotem pochwał psalmistów. Bóg Ojciec jest tym, który prowadzi swój lud, gdyż zawarł z Izraelem przymierze, przed Izraelem wyrzucił z Kanaanu inne narody i wydał je na jego łup (Ps 44,3). Mówiliśmy też, że w Psałterzu w wyjątkowy sposób objawia się Bóg, który pragnie wejść w żywą relację z człowiekiem, udziela się człowiekowi. Jest Bogiem osobowym troszczącym się o człowieka, pochylającym się nad nim z miłością, „Bogiem żywym”, który realnie wchodzi w egzystencję swojego ludu. Nawet poczucie opuszczenia przez Boga pozwala modlącemu się psalmiście uświadomić sobie, że owa żywa relacja z Bogiem jest czymś bez czego nie można żyć. 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama