Bóg Ojciec w Psalmach

Obraz Boga, który jest Ojcem pochylającym się z miłością nad swoim ludem, jest wspaniale ukazany w Starym Testamencie.

Jak ukazane jest strzeżenie, którym cieszy się człowiek ze strony Boga?

Bóg nie jest nazwany wprost strażnikiem, ale trzy razy występuje w różnych formach czasownik strzec (w. 3.5.8), który to termin nawiązuje do postaci strażnika czuwającego nad bezpiecznym snem współmieszkańców. Można tu również przypomnieć postać pasterza, który czuwa bez zmęczenia nad bezpieczeństwem stada. Te dwa działania: strzeżenie i czuwanie są bardzo bliskie treściowo. Bóg troszczy się nie tylko ogólnie o cały swój lud ze względu na daną obietnicę. Okazuje on także pełną miłości troskę o każdego człowieka, jest stróżem każdego człowieka ponieważ „woła On swoje owce po imieniu… zna je, oddaje za nie życie” (J 10,3.14-15).

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg