Od nauczania Jezusa do spisania Ewangelii

Trzeba pamiętać, iż Jezus głosił Ewangelię. Głosił, ale nie spisywał swych słów i czynów.

Po omówieniu zapowiedzi starotestamentalnych w dalszej części naszych spotkań będziemy chcieli patrzeć na życie i dzieło Jezusa Chrystusa, które kreślą przed nami karty Nowego Testamentu. Zanim jednak dotkniemy kolejnych wydarzeń z życia Mistrza z Nazaretu, podczas dzisiejszego spotkania zastanowimy się jak powstał przekaz kreślący postać Jezusa Chrystusa. Zastanowimy się, czy w ogóle zasadnym jest mówienie, że znamy prawdziwy obraz Chrystusa. Od działalności bowiem Jezusa do spisania poszczególnych Ewangelii minęło bardzo dużo czasu.

Trzeba pamiętać, iż Jezus głosił Ewangelię. Głosił, ale nie spisywał swych słów i czynów. Także swoim uczniom nie dał nakazu pisania, ale posyłając Apostołów nakazał: „idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie” (Mt 10,7). Również później, gdy kończy się czas ziemskiej działalności Mistrza z Nazaretu, posyła swoich uczniów z pouczeniem: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19). Wypełniając nakaz Jezusa, Apostołowie szli i głosili Dobrą Nowinę.

Zatem spisanie Ewangelii poprzedził okres przedliteracki, w którym słowa i czyny Jezusa były przekazywane ustnie we wspólnocie pierwotnego Kościoła. W trakcie nauczania – ustnego przekazu – słowa Jezusa były wyjaśniane przez Apostołów i przystosowywane do potrzeb wspólnoty, która je przyjmowała. Ewangelia głoszona żywym słowem, przekazywana przez tradycję i przeżywana w wierze przez Kościół jest faktem najwcześniejszym – znacznie poprzedzającym okres spisania pierwszej Ewangelii.

Niewątpliwie Ewangelia jest dziełem, na które składa się kilka zasadniczych etapów. Pierwszy, określany często mianem przedpaschalnego, to czas misji Jezusa Chrystusa. A zatem czas od Jego wcielenia – a zatem nie od narodzenia, bo należy pamiętać, iż owo zamieszkanie Jezusa między nami dokonało się nie tyle w Betlejem, co w Nazarecie. W Betlejem Jezus stał się w sposób już całkowicie widzialny Bogiem wśród nas. Jednak to o czym pisze prolog Ewangelii św. Jana zamieszkanie Odwiecznego Słowa dokonało się w Nazarecie. W Nazarecie bowiem „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14). A zatem okres pierwszy dziejów Ewangelii to czas od wcielenia Jezusa aż do wstąpienia do nieba. Jest to czas ziemskiego życia i nauczania Jezusa Chrystusa. Drugi okres, nazywany popaschalnym, to czas głoszenia Dobrej Nowiny przez Apostołów i ich uczniów. Drugi okres, to czas działalności pierwotnego Kościoła napełnionego i prowadzonego mocą Ducha Świętego. Okres trzeci, to czas redakcji Ewangelii. Czas spisania słów i czynów Jezusa.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama