Od nauczania Jezusa do spisania Ewangelii

Trzeba pamiętać, iż Jezus głosił Ewangelię. Głosił, ale nie spisywał swych słów i czynów.

Ewangelie zatem są prawdziwym przekazem wydarzenia Jezusa.

Badając kolejne etapy powstawania Ewangelii należy pamiętać, iż każdy werset w Ewangelii świadczy, że źródłem chrześcijaństwa nie jest kerygmat, nie są nim paschalne przeżycia uczniów, ani jakaś idea Chrystusa, tylko prawdziwe i rzeczywiste dzieje i nauczanie Jezusa z Nazaretu, który narodził się w Betlejem, żył i nauczał we wspólnocie narodu wybranego, który został ukrzyżowany za Poncjusza Piłata, został złożony do grobu i który zmartwychwstał. Ewangelie to orędzie Jezusa. Ewangelia, którą przepowiadał Jezus, stoi przed kerygmatem gminy pierwotnej. Jego orędzie zapisane na kartach Nowego Testamentu jest prawdzie i pewne[8].

Ewangelie są dokumentami religijnymi i świadectwami wiary Kościoła. Nade wszystko jednak są dokumentami historycznymi które przekazują prawdziwe, historyczne fakty. Zawierają fakty jak również ich interpretację. Podstawą całej ewangelii jest prawda o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Na tym podstawowym przekonaniu wyrósł Kościół; bez niego nie byłoby ani Kościoła, ani Ewangelii. A zatem punktem wyjścia wiary Kościoła pierwotnego jest fakt Jezusa. U początków Ewangelii znajduje się nie wiara wspólnoty ani też kerygmat Apostołów, tylko Jezus z Nazaretu, Jego słowa i czyny.

 

 

[1] Tytuł ten nie miał charakteru urzędowego, jakiego nabrał dopiero w późniejszym czasie. Po roku 70.  tytuł ten nabiera charakteru urzędowego i otrzymuje specjalny obrzęd nadania.

[2] Krytyczną ocenę poglądów kwestionujących historyczność Jezusa zob. J. Kudasiewicz, Jezus historii a Chrystus wiary, Lublin 1987; J. Kudasiewicz, H. Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji, Kielce 2011.

[3] Zob. Ch.H. Dodd, Założyciel chrześcijaństwa, Kraków 1983, s. 30.

[4] Komentatorzy wskazują pewne wyznaczniki, które prowadzą do czystej historii Jezusa. Zob. J. Kudasiewicz, H. Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji, s. 36-47.

[5] Zob. J. Kudasiewicz, Biblia – historia – nauka, Kraków 1986, s. 289-290; J. Kudasiewicz, H. Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji, s. 36.

[6] D. Stanley, Ewangelie jako historia zbawienia, w: Biblia dzisiaj, s. 86n.

[7] Zob. szerzej J. Kudasiewicz, Chrzest Jezusa Chrystusa, w: Jezus Chrystus. Historia i tajemnica, red. W. Granat, E. Kopeć, Lublin 1982, s. 113-116.

[8] Zob. J. Jeremias, Problem historycznego Jezusa, w: Biblia dzisiaj, red. J. Kudasiewicz, Kraków 1969, s. 220.

 

«« | « | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg