Na samym początku mię stworzył

Trudno nam wyobrazić sobie coś, co zaistniało poza czy przed czasem. Podobną trudność miał biblijny mędrzec.

Ale mimo to, nie wchodząc w te zawiłości, przekraczające możliwości ludzkiego rozumu, snuje swą refleksję, pokazującą, że zanim zaistniał czas, u Bożego boku stanęła mądrość. Czym ona jest w istocie? Ona, już w świecie ludzi, jest wysiłkiem, który ma doprowadzić do poznania związków, jakie zachodzą w stworzeniu. Ich poznanie i uznanie ma jasny cel: uczynienie życia szczęśliwym i owocnym. Ma też doprowadzić człowieka, koronę stworzenia, do życia we wspólnocie ze Stwórcą.

Tego celu nie można osiągnąć tu, na ziemi. Wiedzieli o tym pierwsi chrześcijanie, którzy czytali Księgę Mądrości Syracha podczas przygotowywania katechumenów do przyjęcia sakramentu chrztu. Tamci katechiści, bazując na pouczeniach odwołujących się do tej starotestamentalnej księgi, zapraszali kandydatów, którzy chcieli być wyznawcami Chrystusa, by szukali prawdziwej mądrości. Ta jest więzią z Bogiem. Za tę więź wówczas trzeba było płacić wysoką cenę, nawet cenę życia. Tamci adepci chrześcijaństwa chcieli być mądrzejsi, czyli posiadać prawdziwą mądrość. A tego chcą ludzie każdego pokolenia, także dziś. Czym jest owa mądrość? Czy jest także ktoś, komu można całkowicie zaufać?

Wobec takich pytań autor czwartej Ewangelii daje prostą, choć w perspektywie ludzkich wyborów niełatwą odpowiedź. W poetyckim prologu swej opowieści o zbawczym dziele, jakiego dokonał Jezus Chrystus, umieszcza hymn. Jego bohaterem jest Słowo, które „było na początku”, a więc przed czasem. To Słowo „było u Boga” i „Bogiem było”. Zdaje się, że ewangelista świadomie zamienił starotestamentalne słowo „mądrość” na „słowo”. W istocie są one sobie bardzo bliskie. Można wręcz czytać Janowy prolog, zamieniając „słowo” na „mądrość”. A taka lektura nie zmieni istoty biblijnego tekstu. Co więcej, odsłoni pełnię jego treści: „Mądrość (Słowo) stała się ciałem i zamieszkała między nami”. I tylko problemem jest to, że mądrość jest stworzeniem, a nie jest nim Boży Syn. Ale o tym nie miał jeszcze pojęcia biblijny Jezus, syn Syracha, autor księgi. Boże objawienie przychodziło powoli, odkrywając swą pełnię krok po kroku.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama