Kościół ciałem Chrystusa

Po zesłaniu Ducha Świętego Kościół apostolski podejmuje swoją misję.

Po zesłaniu Ducha Świętego Kościół apostolski podejmuje swoją misję, którą powierzył mu Jezus, czyli głoszenie Dobrej Nowiny. Tą Dobrą Nowiną – Ewangelią jest sam Jezus (por. 1 P 1,25). Pierwsze świadectwo uczniów o Jezusie można streścić w następujących słowach: tego Jezusa, który został ukrzyżowany, bóg wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy. On jest oczekiwanym Mesjaszem i Panem. On jest też źródłem zbawienia dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. Przez niego otrzymujemy odpuszczenie grzechów i dar Ducha Świętego (por. Dz 2,32-33.36.38; 3,15.19; 4,12; 5,30-31). W ten sposób w centrum znalazła się prawda o zmartwychwstałym i wywyższonym Jezusie, Mesjaszu i Panu[1]. W czasie owej pracy misyjnej dojrzewała, krystalizowała się świadomość Kościoła co do osoby Jezusa. Sami głosiciele i cały Kościół coraz lepiej rozumieli kim jest Jezus, jakie miejsce zajmuje w życiu każdego poszczególnego wierzącego i całej wspólnoty.

Istotną częścią owej refleksji pierwszych chrześcijan nad osobą Jezusa była Jego relacja do wspólnoty Kościoła. Refleksja ta była bardzo ważna z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, pozwalała wspólnocie Kościoła coraz lepiej zrozumieć postać samego Jezusa, a, z drugiej strony, Kościół lepiej mógł zrozumieć samego siebie.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama