Przypowieść o talentach (Mt 25,14-30)

Przypowieść o talentach jest obecna w Ewangelii wg św. Łukasza, gdzie Jezus przechodząc przez Jerycho wygłasza pouczenie mówiąc o minach (Łk 19,12-27).

Powracający Pan

Powracający po dłuższym czasie z podróży pan dokonuje rozliczenia ze swymi sługami. Czytający przypowieść słysząc, iż pan określany jest greckim terminem kyrios dobrze rozumieli znaczenie przypowieści. Panem, który powraca po długim czasie, jest Jezus. Sama zaś przypowieść przypomina o paruzji Chrystusa. Niewątpliwie dla wspólnoty czytającej przypowieść o talentach – o minach rozliczanie się pana ze sługami – to obraz sądu ostatecznego. Słudzy stają przed Chrystusem Sędzią i przedkładają owoce swej pracy. Byli wiernymi w małych sprawach i otrzymują nagrodę. Dla obydwóch sług nagroda jest taka sama i nie zależy od wielkości sumy, którą rozporządzali. Wejście do radości swojego pana, przywołuje zapewne na pamięć królestwo niebieskie, do którego wejdą uczniowie Jezusa.

Dwaj pierwsi słudzy wykazują zysk – utrudzili się pracując, i przekazują go swemu panu. Otrzymują nagrodę, która uzasadniana jest wiernością w sprawie powierzonego im dobra. Ciekawym jest, iż 5 i 2 talenty są określone mianem „niewielkiej rzeczy”, „małego dobra” (Mt 25,21.23). Być może wzmianka o wierności w „wielkiej rzeczy”, małych sprawach może wskazywać, że we wcześniejszej tradycji mówiło się o mniejszej niż u Mateusza sumie powierzonych dóbr. Być może pierwotnie w tekście przypowieści wysokość powierzonego sługom dobra nie była liczona w talentach, ale jak chce Łukasz w minach. Nawet jednak jedna mina, to w owych czasach spora kwota. Wydaje się, iż każde dobro – nawet niezwykle wielkie i cenne – jest małym w porównaniu do nagrody, którą pan obdarza dobrych i wiernych.

Warto także zwrócić uwagę, iż tak pierwszy jak i drugi sługa otrzymują taką samą nagrodę. Zwraca uwagę jednakowa nagroda dla obydwóch sług. Proporcjonalnie przychód w obydwóch wypadkach był taki sam, jakkolwiek co do wysokości różnił się znacząco. Istotną jednak dla pana była dobroć, prawość i wierność sług, nie zaś zysk. Gdyby trzeci sługa również zainwestował powierzony mu talent i zyskałby drugi, gdyby wykazał się jakimkolwiek utrudzeniem, otrzymałby tę samą nagrodę jak dwaj pozostali słudzy.

«« | « | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg