Szczęśliwe popychadła

Garść uwag do czytań IV niedzieli zwykłej roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.

Postawić na swoim. Nawet wbrew wszystkim innym. To logika, którą kieruje się świat. Chrześcijanin kieruje się inną: postawić w swoim życiu na Bożym. Z logiką świata ma tylko jeden punkt styczny: człowieka z jego pragnieniami. Czytania IV niedzieli zwykłej roku A są właśnie o owej chrześcijańskiej logice zwyciężania mimo porażek.

Drobna uwaga: Ewangelia tej niedzieli czytana jest też w uroczystość Wszystkich Świętych. Pozwoliłem sobie nie pisać wszystkiego od nowa, ale skorzystać z tego co napisałem wcześniej.

1. Kontekst pierwszego czytania So 2, 3; 3, 12-13

Sofoniasz to prorok działający w Judzie w czasach poprzedzających reformę religijną króla Jozjasza. Czyli  w tym samym czasie, gdy działa tam też młody jeszcze prorok Jeremiasz. To czas dość niespokojny. Z jednej strony chwieje się dominująca wcześniej w regionie Asyria, z drugiej, pojawia się przyszła nowa potęga, Babilon. I to mniej więcej w tym kontekście powstaje księga tego proroka. Mniej więcej, bo bibliści snują przypuszczenia, że jakimś impulsem do jej powstania mógł być mający w tamtym czasie miejsce najazd Scytów. No a koniec księgi – tak uważają – mógł już powstać  jeszcze później, w czasach niewoli babilońskiej. Tak czy owak to w klimacie tamtych lat księga powstała.

Rzut oka na sigla i już widać, że czytanie to nie może być łatwe w interpretacji. Dwa różne fragmenty z księgi tego proroka niekoniecznie się z sobą łączą. I faktycznie, wiersz 2,3 pochodzi z mowy przeciw narodom, wiersze 3,12-13 z mowy o obietnicach mesjańskich, którą od poprzedniej odgradza jeszcze mowa przeciw Jerozolimie. Dla jasności... Chyba nie ma sensu przytaczać tu całego drugiego i trzeciego rozdziału, ale w trochę szerszym kontekście.... Wiersze stanowiące czytanie – pogrubioną czcionką.

Zbierzcie się! Zgromadźcie się! - narodzie bez wstydu -
pierwej nim zostaniecie odrzuceni
jak plewa, co wnet ulatuje;
zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu Pańskiego,
zanim przyjdzie na was dzień gniewu Pańskiego.
Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi,
którzy pełnicie Jego nakazy;
szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory,
może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego.

Bo Gaza będzie opuszczona,
Aszkelon zaś w pustynię się obróci,
Aszdod w południe wypędzą
i Ekron będzie zburzony.
Biada zamieszkującym wybrzeże morskie -
narodowi Kreteńczyków!
Słowo Pańskie przeciwko wam; Kanaanie, ziemio filistyńska:
«Zniszczę cię przez brak mieszkańców».
I będzie wybrzeże morskie pastwiskiem -
legowiskiem pasterzy i [miejscem] na zagrody dla trzód.

Biada (Jerozolimie –red) buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk!
Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia,
nie ufa Panu
i nie przybliża się do swego Boga.
Jego książęta są pośród niego lwami ryczącymi,
sędziowie jego - wieczorem wilkami,
które nic do rana nie pozostawiają.
Prorocy jego są lekkomyślni - mężowie wiarołomni,
jego kapłani zbezcześcili świętość - pogwałcili Prawo.

(...)

Przeto oczekujcie na Mnie - wyrocznia Pana -
w dniu, gdy powstanę jako oskarżyciel,
bo postanowiłem zgromadzić narody,
zebrać królestwa,
aby wylać na nie moje oburzenie,
cały mój gniew zapalczywy,
bo ogień mej żarliwości pochłonie całą ziemię.
Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste,
aby wszyscy wzywali imienia Pana
i służyli Mu jednomyślnie.
Z tamtej strony rzek Kusz
wielbiciele moi, Córa z moim rozproszonymi, dar Mi przyniosą.
W dniu tym
nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich uczynków,
przez które dopuściłaś się względem Mnie niewierności;
usunę bowiem wtedy spośród ciebie
pysznych samochwalców twoich
i nie będziesz się więcej wywyższać
na świętej mej górze.

 I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny,
a szukać będą schronienia w imieniu Pana.
Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości
ani mówić kłamstwa.
I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język,
gdy paść się będą i wylegiwać,
a nie będzie nikogo, kto by [ich] przestraszył.

Wyśpiewuj, Córo Syjońska!
Podnieś radosny okrzyk, Izraelu!
Ciesz się i wesel z całego serca,
Córo Jeruzalem!
Oddalił Pan wyroki na ciebie,
usunął twego nieprzyjaciela:
król Izraela, Pan, jest pośród ciebie,
nie będziesz już bała się złego.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama