Najstarszy alfabet hebrajski

najprawdopodobniej z X w. przed Chrystusem znaleziono w Tel Zayit (hipotetyczna Libna, niedaleko Lakisz).

Dwie linie tekstu zapsano na blisko 20-kilogramowym kamieniu umieszczonym w ścianie budynku. Znalezisko znajdowało się w warstwie odpowiadajacej miastu zniszczonemu (spalonemu) między 925 a 900 r. p.n.e., co oznacza, że najprawdopodobniej pochodzą z czasów Salomona lub niewiele późniejszych. Według ekspertów zajmujących się starożytnym pismem znalezisko pokazuje, że na tym etapie był to ciągle alfabet przejściowy, pochodzenia fenickiego, ale jest to już wyraźnie alfabet hebrajski.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama