Nowe tłumaczenie Apokalipsy św. Jana

Prosty, jasny język, nowoczesne ilustracje pobudzające do refleksji współczesnego czytelnika – tak scharakteryzować można nowe, ekskluzywne wydanie Apokalipsy św. Jana, która ukazało się w Wydawnictwie Świętego Wojciecha.

Autorem przekładu z języka greckiego jest ks. prof. Jan Kanty Pytel z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

„Jednym z podstawowych profili wydawniczych Wydawnictwa Świętego Wojciecha jest wydawanie Pisma Świętego” – przypomniał dyrektor wydawnictwa, ks. dr Jerzy Stranz podczas zorganizowanej 17 czerwca w Warszawie konferencji prasowej połączonej z prezentacją książki.

Podkreślił, że zamiarem wydawnictwa było dopełnienie bardzo nowoczesnego przekładu ks. prof. Pytla również nowoczesnymi ilustracjami, które będą pobudzać wyobraźnię współczesnego czytelnika i zarazem pokażą, że sztuka nowoczesna nie musi tylko szokować.

Autorem ilustracji jest Grzegorz Bednarski, przedstawiciel krakowskiej szkoły figuratywnej. Jak zaznaczył ks. Stranz, idea tworzenia ilustracji do Apokalipsy do tego stopnia zainspirowała artystę, że do dziś tworzy nowe obrazy związane z tą tematyką. "Niewykluczone, że z tych dzieł powstanie osobna wystawa” – stwierdził.

„Uważam, że Apokalipsa to najciekawsza Księga Biblii” – powiedział autor przekładu, ks. prof. Pytel. Podkreślił, że Apokalipsę można nazwać „nową Księgą Wyjścia” – ukazuje ona Kościół w drodze do nowej Ziemi Obiecanej.

„Starałem się, by przekład oprócz tego że wierny, był również zrozumiały, jasny, by nie odstraszał czytelnika” – zaznaczył ks. Pytel. Podkreślił, że w porównaniu z istniejącymi obecnie 44 przekładami apokalipsy starał się jeszcze bardziej niuansować słownictwo, oddawać muzykę tekstu, tak by był on możliwy do śpiewania, czy recytowania. „W związku z tym, np. unikałem imiesłowów, których dużo w Apokalipsie, a zdania zbyt długie dzieliłem na krótsze” – wyjaśnił. „Nie jest to przekład dosłowny, jak np. ks. prof. Augustyna Jankowskiego, ale jest to przekład wierny” – podkreślił.

Odnosząc się do pytań dziennikarzy autor tłumaczenia zaznaczył, że nie opatrywał tekstu zbyt szerokim komentarzem, gdyż komentarz taki dostępny jest już w innych wydaniach, a taki komentarz jest dodatkowym balastem dla czytelnika. „To wydanie to aspiruje do tego, by być czymś popularnym i szeroko dostępnym” – dodał ks. Stranz.

Dyrektor wydawnictwa przytoczył też słowa Grzegorza Bednarskiego, w których komentował on swoją pracę. Zaznaczył, że autorowi ilustracji do Apokalipsy chodziło o to, by oddać prawdę, narysować „tak jak jest opisane”, wbrew tendencjom współczesnej sztuki plastycznej, która często przestaje już mieć ambicje, by być zrozumiała.

Apokalipsa oprócz ilustracji zawiera zwięzłe wprowadzenie do lektury tekstu oraz komentarz teologiczny autorstwa ks. prof. Jana Kantego Pytla.

To nowe specjalne wydanie związana jest ze 110. rocznicą istnienia Wydawnictwa Świętego Wojciecha.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama