26 kwietnia rozpoczyna się I Tydzień Biblijny

Dzieło Biblijne po raz pierwszy organizuje Tydzień Biblijny. Rozpocznie go 26 kwietnia Niedziela Biblijna. Inicjatywie towarzyszą słowa Apostoła Narodów: „Dla mnie żyć - to Chrystus", przez co Tydzień Biblijny wpisuje się w obchodzony Rok św. Pawła.

Jak wyjaśnia ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, przeżywany właśnie Rok św. Pawła, jak i ostatni synod biskupów „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła" X 2008) to ważne znaki czasu, poprzez które Opatrzność Boża wzywa do odkrycia Pisma Świętego. - Można mieć nadzieję, że rozpoczynający się w trzecią niedzielę wielkanocną Tydzień Biblijny, jest odpowiedzią na te znaki i będzie dla wielu wspólnot diecezjalnych i parafialnych, a także dla rodzin chrześcijańskich czasem błogosławionym. Może on bowiem stać się okazją do wspólnego, duchowego wędrowania z uczniami idącymi z Jerozolimy do Emaus, aby wraz z nimi wsłuchiwać się w Głos uwielbionego Jezusa, który i dzisiaj rozbrzmiewa w słowach świętych Pism, a usłyszany przez człowieka rozpala serce ogniem nowej wiary, nadziei i miłości – tłumaczy ks. Witczyk.

Nad organizacją Niedzieli Biblijnej i całego Tygodnia czuwać będą moderatorzy Dzieła Biblijnego ustanowieni we wszystkich diecezjach kraju. Materiały do homilii, spotkań w grupach połączonych z lekturą Biblii i katechez biblijnych zostały zebrane w "Przeglądzie Biblijnym". Periodyk powstał z inicjatywy zarządu Dzieła. W słowie wstępnym do pierwszego numeru kard. Stanisław Dziwisz napisał: „Niech Sługa Boży Jan Paweł II, patron Dzieła Biblijnego, oręduje za każdym moderatorem, animatorem i wszystkimi, którzy w jakikolwiek sposób włączają się w dzieło nowej ewangelizacji! Niech Duch Święty z kart Biblii zstępuje na nasze rodziny, parafie i na cały Kościół w Polsce! Niech go odradza, odnawia i bezpiecznie prowadzi po drogach współczesności!”

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jako stowarzyszenie kościelne zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski we wrześniu 2005 roku. W listopadzie ubiegłego roku biskupi zatwierdzili na czas nieokreślony statut Dzieła. Na terenie poszczególnych diecezji może ono istnieć za zgodą biskupa diecezjalnego. W chwili obecnej działa we wszystkich diecezjach, gdzie biskupi powołali diecezjalnych moderatorów (Dzieło nie obejmuje diecezji polowej i greckokatolickich). W myśl przyjętego statutu, „celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych”. W parafiach i dekanatach lub diecezjalnie organizowane są regularne warsztaty biblijne, Szkoły Słowa Bożego, kręgi biblijne czy spotkania ze Słowem Bożym metodą lectio divina. W 2006 r. ukazał się pierwszy zeszyt „Kręgu Biblijnego”. Periodyk, wydawany pod patronatem Dzieła Biblijnego, adresowany jest do duszpasterzy i animatorów prowadzących grupy parafialne zainteresowane studium Pisma Świętego.

Szczegółowe informacje na temat Dzieła Biblijnego i jego prac w poszczególnych diecezjach można znaleźć na stronie: www.biblista.pl.

Przewodniczącym Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski jest metropolita wrocławski abp Marian Gołębiewski.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg