ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY II - ETAPU X


Pytanie 1 [182] - (7 pkt.)

Który prorok pochodzący z południa Izraela, dał się poznać jako surowy krytyk ówczesnych stosunków społecznych na Północy? ODPOWIEDŹ: Amos


Pytanie 2 [183] - (6 pkt.)

Prorokowanie kojarzy się nam z przepowiadaniem przyszłości. Czy tylko z tym ta funkcja była związana w Starym Testamencie? ODPOWIEDŹ: Nie tylko. Słowo "proroctwo" oznacza dzisiaj przepowiadanie przyszłości i prorocy Starego Testamentu z pewnością dobrze przepowiadali przyszłe zdarzenia - zwłaszcza o nadejściu Mesjasza. Jednak najważniejsza część ich proroctw odnosiła się do czasów im współczesnych, a nie do przyszłości. Ich zadaniem było sprowadzić naród z powrotem na drogi Boże i pilnować, by nimi kroczył. Przekazywali ludowi słowo Boga i wyjaśniali je. Stary Testament prorokiem nazywa męża przemawiającego w imieniu Boga i z Jego polecenia. W tym znaczeniu prorokami byli również np. Abraham i Mojżesz.


Pytanie 3 [184] - (5 pkt.)

W jednym z rozdziałów Księgi Powtórzonego Prawa podane są zasady dotyczące proroków i proroctw. Który to rozdział i kto jest tam wymieniony jako ideał proroka? ODPOWIEDŹ: Jest to rozdział 18. Jako wzór jest tutaj przedstawiany Mojżesz ( 18,18) - Mojżesz nie jest wymieniony z imienia, ale mamy „takiego jak Ty”- patrząc, do kogo mówi Bóg znajdujemy imię.


Pytanie 4 [185] - (4 pkt.)

Który prorok i gdzie (księga, rozdział i wiersz) przepowiadał ponowne przyjście Eliasza? ODPOWIEDŹ: Malachiasz (Ml 3,23)


Pytanie 5 [186] - (3 pkt.)

Skąd pochodzili prorocy: a) Izajasz b) Jeremiasz c) Micheasz ODPOWIEDŹ: a) Jerozolima b) Ananot c) Moreszet w Judzie (Moreszet-Gat, Moreszet-Gad)


Pytanie 6 [187] - (2 pkt.)

Przepowiednia o Emanuelu w rozdz. 7 Księgi Izajasza została podjęta głównie przez dwóch Ewangelistów. Których? ODPOWIEDŹ: Mateusza i Łukasza (Łk 1,31, Mt 1,23)


Pytanie 7 [188] - (1 pkt.)

Który z proroków zapisał słowa: „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary”? ODPOWIEDŹ: Ozeasz (Oz 6,6)


«« | « | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg