ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY III ETAPU X


Pytanie 1 [189] - (7 pkt.)

W jakim języku została napisana Ewangelia wg. św. Mateusza. ODPOWIEDŹ: Nie da się tego jednoznacznie stwierdzić – zdania biblistów są na ten temat podzielone. Jedni uważają, że w języku aramejskim, a drudzy, że w języku greckim. Dlatego też jest z problem oceniania odpowiedzi. Proponuję 7 punktów dla tych, którzy stwierdzili, że w aramejskim lub greckim, 6 punktów zaś dla tych, którzy jednoznacznie opowiedzieli się za jednym z tych języków.


Pytanie 2 [190] - (6 pkt.)

Co to są Ewangelie synoptyczne i które do nich zaliczamy? ODPOWIEDŹ: Ewangelie synoptyczne – wspólna nazwa dla ewangelii Marka, Mateusza i Łukasza ze względu na znaczne podobieństwo relacji w zestawieniu z Ewangelią Jana. Bibliści tłumaczą te zbieżności oparciem się autorów ewangelii synoptycznych na jednej z nich - najstarszej (najczęściej za taką jest uważana Ewangelia Marka) oraz zależność od niezachowanych tekstów (wymieniane jest tu hipotetyczne źródło Q), obejmujące materiał znajdujący się u Mateusza i Łukasza a nie zachowany u Marka). Tekst Marka należy traktować jako jedno z dwóch źródeł synoptycznych – z zastrzeżeniem, że Ewangelia Marka, która stanowi to źródło nie była identyczna z przedstawianą wtedy współczesnych chrześcijanom. Ta pierwotna Ewangelia jest znana jako Ur-Evangelium ( Pierwsza Ewangelia). Źródło to zawierało głównie wydarzenia, których bohaterem był Jezus, pomijało natomiast Jego mowy i przypowieści. Źródło Q ( od niemieckiego Quelle – źródło) jest to hipotetycznie istniejący zbiór wypowiedzi Jezusa Chrystusa, spisanego przez jego pierwszych uczniów około 50 roku n.e., z którego mogli korzystać Mateusz i Łukasz pisząc swoje Ewangelie. Istnienie Źródła Q jest elementem tzw. hipotezy dwóch źródeł, często spotykanej we współczesnej biblistyce. Jest ona uzasadniona tym, że w Ewangeliach Mateusza i Łukasza występują wypowiedzi Jezusa, których nie ma w Ewangelii wg świętego Marka. Teoria ta zakłada, że ewangeliści Mateusz i Łukasz, podczas pisania swoich Ewangelii, korzystali z dwóch źródeł - Źródła Q i Źródła M, z którego miał korzystać także Marek Ewangelista


Pytanie 3 [191] - (5 pkt.)

Jakie księgi Starego Testamentu napisano po grecku? ODPOWIEDŹ: Księgi: Mądrości i 2 Machabejską


Pytanie 4 [192] - (4 pkt.)

Wymień tradycje Pięcioksięgu w kolejności ich powstawania. ODPOWIEDŹ: - jahwistyczna - elohistyczna - deuteronomiczna - kapłańska


Pytanie 5 [193] - (3 pkt.)

Co to jest „Protoewangelia”? ODPOWIEDŹ: Tak nazywany jest fragment z Księgi Rodzaju – Rdz. 3,15


Pytanie 6 [194] - (2 pkt.)

Kiedy i gdzie ogłoszono dogmat o kanonie Pisma Św.? ODPOWIEDŹ: w 1546 r. na Soborze Trydenckim


Pytanie 7 [195] - (1 pkt.)

Co to jest „tekst majuskułowy”? ODPOWIEDŹ: Tekst grecki (Pisma Świętego) w którym stosowano tylko duże litery.


«« | « | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg