REGULAMIN KONKURSU BIBLIJNEGO

NEWS REGULAMIN PYTANIA WYNIKI ODPOWIEDZI FORUM
1. Organizator

Serwis biblijny portalu Wiara.pl należącego do tygodnika „Gość Niedzielny”

Patronat medialny: Radio eM


2. Uczestnicy


W Konkursie może uczestniczyć każdy, bez względu na wiek i wykształcenie. Jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu, aby móc wysyłać odpowiedzi.

Do konkursu można włączyć się w każdej chwili poprzez wysłanie odpowiedzi na bieżące pytania oraz swoich danych osobowych na podany niżej adres [1]


3. Czas trwania

Rok liturgiczny 2005/06.

Rozpoczęcie - w I Niedzielę Adwentu (27.11.2005)

Zakończenie – w XXX Niedzielę Zwykłą (19.11.2006)

Ogłoszenie wyników – w Uroczystość Chrystusa Króla (26.11.2006)

Ogłoszenie wyników zostało przesunięte na I Niedzielę Adwentu (tj. 03.12.2006)

4. Przebieg

Konkurs podzielony jest na Tury i Etapy. Tury zasadniczo (chociaż nie zawsze) pokrywają się z tygodniami kalendarzowymi. Podobnie Etapy składają się zwykle z 4 Tur. Przewidywane wyjątki (wynikające z ferii, wakacji czy świąt) można zobaczyć TUTAJ :.


5. Pytania

Będą pojawiały się od niedzieli (jedno pytanie) do środy włącznie (po dwa pytania), począwszy od najtrudniejszego (oczywiście subiektywnie) do najłatwiejszego. W związku z tym punktowane będą odpowiednio od 7 do 1 pkt.


6. Odpowiedzi

a) Czas i częstotliwość udzielania odpowiedzi są dowolne – można to czynić codziennie, co kilka dni, lub jeden raz (udzielając odpowiedzi na wszystkie 7 pytań). Jednakże ostateczny termin udzielenia odpowiedzi upływa w każdą sobotę o godz. 23:00

b) Prawidłowe odpowiedzi na pytania, aktualna punktacja i wyniki ostatniej tury będą podawane po jej zakończeniu najszybciej jak tylko będzie to możliwe

c) Odpowiedzi należy przesyłać na adres konkursbiblijny@gmail.com[2] podając swoje Imię, Nazwisko i adres.
W przypadku, gdy ktoś pragnie, aby jego personalia pozostały jedynie do wiadomości redakcji, należy również podać nick - pseudonim, pod którym będzie figurował na liście wyników.

d) Podstawowym przekładem Pisma Świętego używanym w Konkursie jest V wydanie Biblii Tysiąclecia, chyba, że w danym pytaniu wyraźnie zostanie stwierdzone inaczej.[3]


7. Nagrody

Nagrodą główną w Konkursie jest przede wszystkim – dla każdego Uczestnika - lepsze poznanie i zrozumienie Słowa Bożego.

Tym niemniej przewidziane są również nagrody rzeczowe:

- dla zwycięzcy każdej Tury

- dla zwycięzcy każdego Etapu

(w przypadku, gdy w danej Turze lub Etapie największą ilość punktów zdobędzie więcej niż jedna osoba o przyznaniu nagrody zadecyduje losowanie)

Nagrodami głównymi dla trzech osób, które w czasie trwania Konkursu zdobędą największą ilość punktów będą do wyboru:

- PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

- LAPTOP

- APARAT CYFROWYOsoba, która zajmie pierwsze miejsce wybierze jedną nagrodę spośród tych trzech, druga – jedną spośród dwóch, które pozostaną. Nie wybraną jeszcze nagrodę otrzyma osoba trzecia w Konkursie.

Nagrody nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny.


UWAGI KOŃCOWE

Ad 5. i 6a

Poza wyjątkami wspomnianymi w pkt. 4. Zasady wówczas obowiązujące, uwzględniające okoliczności, a więc: czas i ilość zadawanych pytań oraz termin udzielania odpowiedzi zostaną podane odpowiednio wcześniej.

Ad 6c

Odpowiedzi można również wysyłać TUTAJ :. – jednakże tylko i wyłącznie w przypadku, gdy nie jest możliwe wysłanie ich na podany adres główny (np. z powodu awarii serwera lub innych technicznych problemów). W innych wypadkach odpowiedzi takie nie będą uznawane.

Ad 7.

Ilość nagradzanych Uczestników (zarówno w poszczególnych Etapach jak i na koniec) może w trakcie trwania Konkursu zostać zwiększona – w zależności od możliwości organizatorów.
Należy również pamiętać, że zgodnie z przepisami prawnymi, osoba otrzymująca nagrodę o wartości przekraczającej 760 zł. zobowiązana jest zapłacić podatek w wysokości 10 % wartości nagrody


Wszelkiego rodzaju bieżące informacje i ogłoszenia będą zamieszczane w dziale NEWS :.. Można także dyskutować i dzielić się swoimi uwagami na FORUM :.

--------------------------

[1] Dodano 24.02.2006

[2] Zmieniono 20.03.2006

[3] Dodano 24.02.2006

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama