Zachwycony Biblią

Niektórzy mówią, że Pismo Święte znał na pamięć. Tłumaczył je na język polski. Redaktor naukowy najbardziej znanego polskiego przekładu – Biblii Tysiąclecia, ojciec Augustyn Jankowski, benedyktyn, zmarł 6 listopada.

Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, ks. prof. Waldemar Chrostowski mówi, że o. Jankowski był „przykładem głębokiej zgodności między życiem i wartościami, które je kształtowały, a wiarą w Jezusa Chrystusa. Jego pojmowanie Biblii było połączone z nieustannym jej przeżywaniem. Pod tym względem był niedościgniony”.

Potomek zesłańców
Urodził się w miejscowości Złotoust, na Syberii, gdzie jego rodzina żyła od trzech pokoleń na zesłaniu. Został ochrzczony w katolickim Kościele. Otrzymał imię Bogdan. – Niewiele pamiętam z tamtego okresu. Mam w oczach jedynie swego łotyskiego przyjaciela Oswalda, z którym chętnie się bawiłem – wspominał przed laty. – Pamiętam Chińczyków z ogolonymi głowami i warkoczami do połowy pleców, którzy sprzedawali przepiękną zabawkę. Zapamiętałem też pełną owoców jabłonkę.
Miał pięć lat, kiedy wraz z rodziną przyjechał do Polski. To było w listopadzie 1921 roku. Dokładnie pamiętał ten dzień. – Gdy przekraczaliśmy polską granicę, ojciec zabronił mi używać języka rosyjskiego. Uszanowałem zakaz i do dziś rzadko odzywam się po rosyjsku – opowiadał, wspominając dzieciństwo, które spędził w Toruniu.

Ksiądz idzie do zakonu
Większość życia o. Jankowski spędził w benedyktyńskim klasztorze w Tyńcu. Do zakonu wstąpił w 1955 r. Przyjął imię Augustyn. Miał już za sobą 12 lat kapłaństwa, doświadczenie pracy w parafii i na stanowisku prefekta studiów w warszawskim seminarium duchownym, studia filozoficzne i teologiczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Cztery lata później złożył śluby wieczyste, a po latach został opatem tynieckiego klasztoru. Funkcję tę pełnił od 1985 do 1993 roku.

Najważniejsza „Tysiąclatka”
W 1959 r. zespół biblistów kierowany przez o. Augustyna Jankowskiego rozpoczął prace nad pierwszym od czasów ks. Jakuba Wujka polskim przekładem Pisma Świętego z języków oryginalnych, czyli tych, w których zostały napisane poszczególne księgi. O. Jankowski przetłumaczył wtedy pięć ksiąg Nowego Testamentu: List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, List do Filemona i Apokalipsę św. Jana. Był też współautorem tłumaczenia starotestamentalnej Księgi Psalmów. Biblia Tysiąclecia, jak określono dzieło skupionych wokół tynieckiego opactwa biblistów, okazała się najbardziej popularnym polskim tłumaczeniem Biblii. Ukazała się w 1965 r. I chociaż od tego czasu pojawiło się kilka innych przekładów, to właśnie popularna „Tysiąclatka” jest do dziś używana w liturgii.

– Ogromny wkład w opracowanie, przygotowanie, zredagowanie, wydanie, a następnie ulepszanie, poprawianie, uzupełnianie tzw. Biblii Tysiąclecia, wybija się na pierwszy plan wśród osiągnięć naukowych o. Jankowskiego – mówi ks. prof. Chrostowski.

(za: Gość Niedzielny nr 46/2005)

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama