1. Charyzmat dziewic i wdów

Sobór Watykański II przypomniał o wartości charyzmatu wdowieństwo i dziewictwo, odwołując się do starej tradycji Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wówczas to, jak wykazują dokumenty historyczne, w gminach chrześcijańskich spotykamy niewiasty – dziewice i wdowy, które prowadziły głębsze życie duchowe poświęcone modlitwie, ascezie i dobrym uczynkom. Warto głosić piękno życia bogatego w ewangeliczne wartości zgodnie z upomnieniem Apostoła: Ci, którzy używają tego świata, niech żyją, jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata! (por. 1 Kor 7,31).

Warto pytać nie tylko młodych:

* Co oznacza być człowiekiem o „czystym sercu” i być z tego powodu szczęśliwym? Katechizm podpowiada, że oznacza to tych, którzy „dostosowali swój umysł i swoją wolę do Bożych wymagań świętości, zwłaszcza w trzech dziedzinach: miłości, czystości, czyli prawości płciowej, umiłowania prawdy i prawowierności w wierze. Istnieje związek między czystością serca, ciała i wiary” (KKK 2518).

* Apostoł Jan wyjaśnia zawiłości dziesiątego przykazania: „Nie będziesz pożądał…” (Wj 20,17). Mówi o pożądliwości ciała, oczu i pysze tego życia (1 J 2,16). „Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki” (1 J 2,17).

* Czystość serca „pozwala widzieć wszystko tak, jak widzi Bóg” (KKK 2531). Katechizm dodaje, że „oczyszczenie serca osiąga się przez modlitwę, praktykowanie czystości, czystość intencji i spojrzenia”. Jak szerzyć dziś ideę czystości i wstydliwości – kulturę piękna?

Przyślij swój komentarz :.


Módl się!

Królu dziewic i Miłośniku czystości i niewinności,
niebiańską rosą Twojego błogosławieństwa
zgaś w ciele moim zarzewie płonącej żądzy.
Niech pozostanie we mnie zawsze czystość duszy i ciała.
Umartw w członkach moich bodźce cielesne
i wszystkie poruszenia pożądań zmysłowych,
a daj mi prawdziwą i stałą czystość
wraz ze wszystkimi Twoimi darami,
które Ci się prawdziwie podobają,
abym Ofiarę chwały mógł Ci złożyć czystym ciałem
i sercem nieskalanym.
Z jaką bowiem skruchą serca
i z jakim łez potokiem, z jaką czcią i drżeniem,
z jaką czystością ciała i duszy
ta niebiańska i Boska Ofiara winna być sprawowana!
Tam bowiem Ciało Twoje prawdziwie jest pozywane,
a Krew Twoja prawdziwie jest pita.
Tam łączy się to, co nasze niskie
z tym, co Twoje najwyższe,
i to, co ziemskie, z tym, co Boskie.
Tam obecni są Twoi święci Aniołowie,
tam Ty sam jesteś Ofiarą i Kapłanem
cudownie i niewymownie przez Ojca ustanowionym.
Św. Ambroży, Novum Veni mecum sacerdotum.

Dodaj modlitwę :.


Żyj Słowem!

Jak mówić dziś o czystości, wyrzeczeniu, wstydliwości? Katechizm Kościoła Katolickiego przypomniał, że „czystość domaga się wstydliwości. Jest ona integralną częścią umiarkowania. Wstydliwość chroni intymność osoby. Polega ona na odmowie odsłaniania tego, co powinno pozostać zakryte. Wstydliwość jest związana z czystością, świadczy o jej delikatności. Kieruje ona spojrzeniem i gestami, które odpowiadają godności osób i godności ich zjednoczenia. Wstydliwość strzeże tajemnicy osób i ich miłości. Zachęca do cierpliwości i umiarkowania w związku miłości; domaga się, by zostały spełnione warunki daru i pełnego wzajemnego oddania się mężczyzny i kobiety. Wstydliwość jest skromnością. Wpływa na wybór ubioru. Zachowuje milczenie lub dystans tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo niezdrowej ciekawości. Staje się dyskrecją” (KKK 2521n). Trzeba próbować – na wzór Amerykańskich Organizacji Młodzieżowych - pomóc młodym wyzwolić się z rozpowszechnionego erotyzmu i takiego stylu życia, który sprzyja niezdrowej ciekawości i iluzji. Młodzi tej Organizacji noszą koszulki z napisami: „Wybieram Jezusa!”; „Tak dla czystości przedmałżeńskiej”; „Błogosławieni czystego serca…”; „Być ładnym, tzn. mieć w sobie ład – porządek”; „Więcej być, niż mieć” itp.


BANK DOBRYCH NOWIN: Przyślij dobrą nowinę :.


Strona Główna Szkoły Słowa Bożego 2005/06 :.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg