Postacie Biblii. Słownik - konkordancja, tom IV. Hasła: H-Je

Wydawnictwo Bernardinum Pelplin 2008 format: 180x245 stron 620 oprawa: twarda

"Konieczną, przeto jest rzeczą, by wszyscy duchowni, zwłaszcza kapłani Chrystusowi, i inni, którzy, jak diakoni i katechiści, zajmują się prawowicie posługą słowa, dzięki wytrwałej literaturze i starannemu studium przylgnęli do Pisma Świętego, aby żaden z nich nie stał się próżnym głosicielem tego słowa Bożego na zewnątrz, nie będąc wewnątrz jego słuchaczem, podczas gdy winien z wiernymi sobie powierzonymi dzielić się ogromnymi bogactwami słowa Bożego, szczególnie w liturgii świętej. Również Sobór święty usilnie i szczególnie upomina wszystkich, a zwłaszcza członków zakonów, by przez częste czytanie Pisma świętego nabywali wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa. (Flp3,8) Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa. Niech więc chętnie do świętego tekstu przystępują czy to przez świętą Liturgię, przepełnioną Bożymi słowami, czy przez pobożną lekturę, czy przez odpowiednie do tego instytucje i inne pomoce ,które za aprobatą i pod opieką pasterzy Kościoła wszędzie w naszych czasach chwalebnie się rozpowszechniają. Niech jednak o tym pamiętają, że modlitwa towarzyszyć powinna czytaniu Pisma świętego, by ono było rozmową między Bogiem a człowiekiem. Gdyż do Niego przemawiamy, gdy się modlimy, a jego słuchamy, gdy czytamy boskie wypowiedzi."
Sobór Watykański
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym

Praca "Postacie Biblii" chce służyć pomocą na tej drodze poznania, rozpoznania i pokochania Boga w Jego Słowie i w Jego ludzie.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama