Zaślubiny i rozwód w judaizmie

Jest to fragment książki "Co to jest judaizm? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Wydawnictwa WAM :.


Jaki jest właściwie cel zaślubin?

Zaślubiny przypieczętowują czy też uświęcają przed Bogiem i przed ludźmi wspólne życie dwóch osób odmiennych płci. W ten sposób nowo założona rodzina może się godnie rozwijać, dając życie dzieciom. Bóg polecił człowiekowi być płodnym, rozmnażać się i zaludniać ziemię.

Czy środki antykoncepcyjne są dozwolone?

Środki antykoncepcyjne są zakazane. Niektórzy rabini nauczają, że każda rodzina powinna mieć przynajmniej dwoje dzieci, podczas gdy inni są zdania, że każda rodzina powinna posiadać przynajmniej jednego chłopca i jedną dziewczynkę. Dopiero po tym, jak w rodzinie pojawi się co najmniej dwoje dzieci, niektórzy rabini zezwalają na korzystanie ze środków antykoncepcyjnych w takich okolicznościach, jak np. zagrożenie zdrowia matki kolejną ciążą lub trudna sytuacja finansowa i społeczna.

Czy aborcja jest dozwolona?

Aborcja jest zasadniczo zabroniona, nawet w przypadkach ekstremalnych, jak np. ciąża powstała na skutek gwałtu lub gdy obraz USG wykazuje poważne wady rozwojowe płodu. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja wyboru pomiędzy życiem matki i dziecka.

Jak Tora traktuje onanizm?

Onanizm jest całkiem zabroniony, bez wyjątków. Z tego powodu -jak czytamy w Torze (Księga Rodzaju 38,10) - Onan, syn Tamar, został ukarany przez Boga śmiercią. Słowo onanizm pochodzi zresztą od jego imienia.

... a homoseksualizm?

Również homoseksualizm jest w całkowicie potępiony. Nie ulega wątpliwości, że homoseksualizmu nie można usprawiedliwiać tym, że - jak jeszcze do niedawna twierdzono - jest chorobą. Nie wolno zapomnieć, że Bóg przeznaczył człowieka do tego, by się rozmnażał.


Rozwód

Czy mężczyzna może odtrącić swoją żonę?

Nie, oczywiście, że nie. W pewnych okolicznościach mężczyzna może zażądać rozwodu, lecz musi dotrzymać zobowiązań, które zostały zapisane w .

Jak przebiega rozwód?

Najpierw przeprowadza się rozwód w Urzędzie Stanu Cywilnego. Następnie małżonkowie idą do rabina, aby uzyskać rozwód religijny. Miejscowy rabin powinien przede wszystkim dążyć do pokojowego kompromisu. Jeżeli to nie jest możliwe, rabin zwołuje bet din, który dopełnia religijnego rozwodu, tzw. get. Jest zrozumiałe, że aby się rozstać, obie strony muszą dojść do porozumienia. Bet din może nawet zmienić roszczenia kobiety uznane przez sąd państwowy. Dokument potwierdzający rozwód religijny sporządzany jest przez pisarza (sofer) ręcznie, na specjalnym papierze, według określonych reguł. Muszą się na nim podpisać świadkowie. Potem ten sporządzony ręcznie dokument zostaje rozcięty nożem. Mąż wręcza żonie przecięty dokument. Bet din otrzymuje fragmenty. Tym przekazaniem dopełnia się aktu rozwodowego. Bet din przepisuje ręcznie dane z dokumentu rozwodowego na zwykłą kartkę i wręcza rozwiedzionym małżonkom dwie kopie. Owo przepisywanie może się dzisiaj odbywać również przy użyciu maszyny do pisania lub komputera.

Dlaczego dokument musi zostać rozerwany?

Ta tradycja wywodzi się z czasów panowania cesarza rzymskiego Hadriana. W owym czasie nie wolno było Żydom w Izraelu podejmować działań urzędowych. Aby ustrzec się kary ze strony władz rzymskich, a jednocześnie żyć zgodnie z tradycją żydowską, wynajdywano rozmaite sposoby obchodzenia zakazu - przeprowadzano rozwód i spisywano stosowny dokument, który jednak zaraz niszczono. Aby jednak rozwiedzeni małżonkowie mogli otrzymać zaświadczenia, sporządzano kopie na zwykłym papierze.

Czy osoba rozwiedziona może ponownie wejść w związek małżeński?

Tak. Rozwiedzeni mężczyźni i kobiety mogą ponownie wchodzić w związki małżeńskie. W szczególnych sytuacjach mogą nawet pobrać się ponownie. W takim przypadku rozwiedziona kobieta nie może mieć za sobą związku z innym mężczyzną. Kohen nie może poślubić ponownie swojej byłej żony, bowiem jako potomkowi rodu kapłanów nie wolno mu wiązać się z rozwódką.

W jakich okolicznościach można domagać się rozwodu?

Jeden z partnerów może domagać się rozwodu, gdy drugi zaniedbuje swoich obowiązków małżeńskich, jest niewierny lub działa przemocą. Również gdy małżeństwo po dziesięciu latach wciąż jest bezdzietne, można zażądać rozwodu.

Ile czasu musi upłynąć po rozwodzie, aby móc zawrzeć ponowny związek?

Kobiety powinny odczekać trzy miesiące na wypadek, gdyby były w ciąży, aby miały pewność, kto jest ojcem dziecka. Poza tym nie ma żadnych innych reguł.

Co to jest lewirat?

Małżeństwo zwane lewiratem, czyli poślubienie szwagra, następuje wtedy, gdy umiera mąż, nie pozostawiając po sobie syna. Wówczas brat stanu wolnego, o ile zmarły takiego posiadał, musi poślubić wdowę, aby przedłużyć linię rodową. Małżeństwo takie nazywane jest jibum.

Co się dzieje, jeżeli brat nie jest na to przygotowany?

Jeżeli brat nie jest przygotowany do obrzędu jibum, ma możliwość poddania się - unieważnieniu zobowiązań małżeńskich. Ceremonia nosi nazwę chalica, co jest hebrajskim odpowiednikiem słowa „zdjęcie", bowiem w czasie tego obrzędu zdejmuje się mężczyźnie buta.

Jak przebiega chalica?

Wdowa idzie do bet dinu i stwierdza, że jej szwagier wzbrania się uwiecznić imię swojego brata poprzez małżeństwo z nią. Następnie musi w obecności sędziów bet dinu zdjąć szwagrowi prawy but i napluć mu w twarz. Zdjęcie buta jest aktem symbolicznym, który dopełnia chalicę. Dzisiaj wystawia się jeszcze pisemne potwierdzenie. Szwagier zostaje nazwany „bosym". W taki to sposób kończy się , a obie strony zostają zwolnione z wzajemnych zobowiązań.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama