Ordynariusz gościł w Szkole Biblijnej

Tu słuchacze kształtują swoją duchowość i kulturę biblijną.

Szkoła Biblijna dla Dorosłych im. Św. Hieronima pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II i bp. Henryka Tomasika skupia osoby pragnące pogłębiać swoją wiedzę biblijną. Tematyką tegorocznych wykładów jest Księga Apokalipsy. W połowie stycznia, przed jednym z cyklicznych wykładów odbywających się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu (uczestniczyło w nim 100 słuchaczy), połamano się opłatkiem.

Honorowym gościem tego spotkania był bp Henryk Tomasik. Obecni byli także wykładowcy Szkoły Biblijnej ks. Jacek Kucharski, Leszek Wianowski i ks. Kamil Kowalski. Po odśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy” jeden ze słuchaczy odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza o narodzinach Jezusa. Ks. J. Kucharski, moderator diecezjalny i rektor Szkoły Biblijnej, przywitał biskupa i przekazał pozdrowienia z życzeniami od ks. prof. Henryka Witczyka, nowo wybranego przewodniczącego Ogólnopolskiego Zarządu Dzieła Biblijnego. Z kolei Jadwiga i Józef Odzimkowie, jako przedstawiciele całej szkolnej wspólnoty, złożyli biskupowi życzenia z okazji obchodzonego srebrnego jubileuszu sakry biskupiej i imienin. Ordynariusz podziękował wykładowcom za ich ofiarną pracę w apostolacie biblijnym. Słuchaczom życzył wytrwałości w studiowaniu Biblii.

W czasie, gdy łamano się opłatkiem, kolędy śpiewali alumni z Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej im. św. Jana Pawła II. Dla wszystkich były przygotowane herbata i ciasto.

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Jest organizacją kościelną posiadającą kanoniczną publiczną osobowość prawną oraz osobowość prawną w Rzeczpospolitej Polskiej. Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama