MINI KONKURS BIBLIJNY

Z okazji II Tygodnia Biblijnego zapraszamy Czytelników do udziału w mini-konkursie. W nawiązaniu do tematyki tego Tygodnia pytania będą związane z kapłaństwem w Starym i Nowym Testamencie.


Pytania na piątek 23.04

16. Co łączy pokolenie kapłańskie Lewiego z istotą ostatniej z plag egipskich?
17. Czego dotyczył sprawowany przez kapłanów ST obrzęd tzw. sądu Bożego?
18. W jakim kontekście Pan Jezus odwołał się do starotestamentalnej powinności kapłańskiej stwierdzania tego, co jest czyste (oczyszczone) a co takim nie jest?

Odpowiedzi

16. Lewici zostali wzięci (uznani) za pierworodnych pośród Izraelitów: w miejsce pierworodnych, jako ocaleni i ofiarowani Panu Bogu weszli lewici, jako powołani do służby Bożej.
17. Rozstrzygnięcia o wierności lub niewierności małżeńskiej (por. Lb 5,11-31; zob. także Wj 32,19-20).
18. Po uzdrowieniu chorujących na trąd, którzy mieli po oczyszczeniu z trądu iść i pokazać się kapłanom (zob. Mt 8,2-4; Mk 1,40-44; Łk 5,12-14; 17,11-14).

Prawidłowych odpowiedzi udzielili:

Annie5
s. Dominika Dudzik
Elaha
Rafał Kania
s. Katarzyna Kiejdo
Maciej Skórski
Grzegorz Stopa

Nagrodę wylosował Maciej Skórski

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg