Wiele zależy od księży

Stowarzyszenie „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II” zorganizowało Drugi Tydzień Biblijny pod hasłem „Patrzmy na Jezusa – miłosiernego i wiarygodnego Arcykapłana”.

Od 18 do 24 kwietnia podobnie jak w całej Polsce, również w archidiecezji katowickiej odbywały się spotkania, podczas których promowano Pismo Święte. W parafii św. Stanisława w Żorach przez cały ten tydzień co wieczór czytano Dzieje Apostolskie w ramach tzw. lectio continua (czyli czytania ciągłego). W piątek 23 kwietnia zorganizowano tam Noc z Pismem Świętym. Były wykłady, rozważanie biblijnych tekstów w kręgach, a także Eucharystia.
– Takie akcje ożywiają parafie, my zorganizowaliśmy specjalne nabożeństwo biblijne – mówi ks. prałat Marek Szkudło, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu- Zdroju. – Codziennie też mówimy o Tygodniu Biblijnym podczas Mszy św. i nabożeństw.
Niestety, nie we wszystkich parafiach Tydzień Biblijny przebiegał tak jak w Żorach. Jak podkreśla ks. prałat Piotr Kurzela, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego katowickiej Kurii Metropolitalnej, materiały przygotowane przez stowarzyszenie otrzymały wszystkie parafie archidiecezji. – Tylko od księży zależy, jak zostaną wykorzystane – zauważa ks. Kurzela, a ks. dr Maciej Basiuk z WTUŚ, moderator Dzieła Biblijnego w archidiecezji katowickiej, dodaje, że materiały zawierają gotowe propozycje rozważań, katechez biblijnych i wiele innych treści, które można wykorzystywać w toku zwyczajnej, całorocznej formacji.
W parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach grupa biblijna spotyka się co tydzień. – Mimo odczytania listu o Tygodniu Biblijnym i zachęty, na spotkaniu nie pojawiło się więcej osób niż zwykle. Nie organizowaliśmy nic więcej – mówi ks. Krzysztof Kasza, dziekan dekanatu Mysłowice. Dziekan dekanatu Świętochłowice ks. Piotr Machoń podkreśla wpływ żałoby narodowej na przebieg Tygodnia Biblijnego. – Wierni myśleli w tych dniach o dramacie pod Smoleńskiem, modlili się za ofiary tragedii – mówi.
– W akcjach biblijnych chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na słowo Boże i jego rolę w chrześcijańskim życiu, na potrzebę czytania Pisma Świętego – zaznacza ks. Basiuk. – Formacja biblijna trwa przez cały rok. Działają kręgi biblijne i grupy modlitewne. W czasie Tygodnia Biblijnego mają one okazję spotkać się i zachęcić nowe osoby do poznawania bogactwa Pisma Świętego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama