Dekalog krok po kroku

Fragment książki "Księga wyjścia. Nowy Komentarz Biblijny", który zamieszczamy za zgodą Wydawnictwa Edycja Świętego Pawła.

15Nie kradnij.

15. Zakaz kradzieży jest niejako kwintesencją dwóch poprzednich. Drugiego człowieka nie wolno okradać nie tylko z życia i wyłącznego prawa do żony, ale generalnie kradzież jest zakazana jako taka. Alt (Verbot, 332-340) uznał w. 15 i w. 17 za dublet i interpretował czasownik gānab - kraść w sensie kidnapingu (por. Rdz 37,25nn; 40,15). Przykazanie w istocie jest na tyle generalne i umiesz­czone w kontekście prawa do zachowania własnego honoru oraz życia, że może odnosić się i do takiej sytuacji oraz odzwierciedlać prawdopodobną prehistorię tego przykazania. W obecnym kontekście nie można go jednak wyłącznie do niej ograniczyć (H. Klein, Verbot, 161-169). Kradzież w klasycznym tego słowa zna­czeniu jest niepożądana w każdej cywilizowanej społeczności (Kpł 19,11.13). Dekalog ma jednak na uwadze także, a może nawet przede wszystkim, różne sposoby podstępnego odbierania komuś jego własności (por. Jr 7,9; Ez 18,7. 12. 16. 18; Oz 4,2; Mi 2,1-2; Za 5,3-4; Ps 35,10; 50,18; 62,11; 69,5). W grę wcho­dzi przesuwanie znaków granicznych (Pwt 19,14; 27,17; Hi 24,2), fałszowanie miar (Pwt 25,5; Prz 11,1; 20,10), nieuczciwy handel (Am 8,4), czy wręcz fał­szywe oskarżenie w celu przejęcia czyjejś własności (1 Krl 21). W zależności od wartości skradzionych dóbr prawo przewiduje różne rodzaje rekompensaty: śmierć, gdy w grę wchodzi porwanie człowieka (Wj 21,16; Pwt 24,7) lub za­branie tego, co należy do Boga (Joz 7) (por. Kodeks Hammurabiego §§ 6. 7. 9. 10); podwójną rekompensatę w wypadku kradzieży zwierząt lub wartościowych dóbr (Wj 22, 3. 6. 8); pięcio- lub dziesięciokrotną rekompensatę, gdy skradzione zwierzęta zostały zabite i sprzedane (Wj 21,37; por. Kodeks Hammurabiego § 8: trzydziestokrotną).

«« | « | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama