Prorocy zabijani na przyjście Pana

Mówiąc o powtórnym przyjściu Pana Jezusa na końcu czasów, Nowy Testament używa greckiego czasownika parousia.

Jk 5,7-10

W tamtym czasie stosowano go jako termin opisujący uroczyste przybycie władcy lub któregoś z najwyższych urzędników imperium. Na takie przybycie miejsce odwiedzin powinno się odpowiednio przygotować, poczynając od poprawy dróg wiodących do danej miejscowości. Należało też przygotować odpowiednie powitanie, w którym wezmą udział miejscowi urzędnicy, ale także zwykli poddani.

Ciekawa rzecz, że termin parousia w języku greckim oznacza nie tylko przybycie, ale także trwałą obecność tego, który przybywa. On zjawia się i pozostaje, tworząc nową rzeczywistość. Rzeczownik parousia występuje w Nowym Testamencie 24 razy. W Ewangeliach używa go tylko św. Mateusz. Co ciekawe, nie występuje w Księdze Apokalipsy, która przecież pisze o czasach ostatecznych. Za to św. Paweł używa go 14 razy w swej korespondencji. I u niego, i w Liście św. Jakuba paruzja jest nie tyle samym przyjściem, ile także oczekiwaniem na nie. To czekanie nie jest postawą pełną bierności. Wręcz przeciwnie, to okres przygotowania, by nie być zaskoczonym tym momentem. Stąd św. Jakub w swym liście daje szereg konkretnych zaleceń: „Trwajcie cierpliwie”; „Nie uskarżajcie się jeden na drugiego”; „Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków”.

Pewne zdumienie budzi fakt, że autor listu za przykład wytrwałości i cierpliwości bierze nie Pana Jezusa, ale proroków. Komentatorzy podpowiadają tutaj, że Jakub śledził nauczanie Chrystusa, który również odwoływał się do proroków. Tak nauczał Zbawiciel w Kazaniu na Górze:

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

A tak Pan Jezus mówił w Jerozolimie przed aresztowaniem:

Oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.

Wcześniej, w polemice z uczonymi w Prawie, Chrystus Pan mówił:

Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą.

W tym duchu, tuż przed ukamienowaniem, przemawiał św. Szczepan, pierwszy męczennik:

Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego.

Paruzja to nie tylko moment przybycia Chrystusa Pana. To także czas ostatecznych i definitywnych wyborów: za lub przeciw Temu, który przychodzi i pozostaje.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama