Objawienia prywatne

Poważna część objawień prywatnych ma charakter maryjny.

Polecana literatura:

  • Objawienia i fake newsy. O prawdziwych i fałszywych objawieniach prywatnych i o posłuszeństwie proroków mówi o. Wit Piotr Chlondowski OFM, „Gość Niedzielny”, 15-16(2020), s. 29-31.
  • Objawienie prywatne, w: K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały Słownik Teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987, kol. 288.
  • R. Pindel, Proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie. Objawienia prywatne w świetle Słowa Bożego, Kraków 1998.
  • J. Ratzinger, Komentarz teologiczny, w: Jan Paweł II w Fatimie. Trzecia tajemnica fatimska z komentarzem Kongregacji Nauki Wiary, oprac. M. Czekański, Kraków 2000, s. 103-117.
  • M. Rusecki, Prywatne objawienia, w: Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz, Lublin 2012, kol. 600-601 (zob. także: M. Rusecki ks., Objawienia prywatne, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Lublin-Kraków 2002, s. 853-859).
 

[1] J. Ratzinger, Komentarz teologiczny, w: Jan Paweł II w Fatimie. Trzecia tajemnica fatimska z komentarzem Kongregacji Nauki Wiary, oprac. M. Czekański, Kraków 2000, s. 103n.

[2] Św. Jan od Krzyża, Droga na górę Karmel, II, 22; cyt. za: Katechizm Kościoła Katolickiego, 65.

[3] Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym «Dei Verbum», 4.

[4] Por. J. Ratzinger, Komentarz teologiczny, s. 105.

[5] Por. M. Rusecki ks., Objawienia prywatne, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Lublin-Kraków 2002, s. 853n.

[6] Katechizm Kościoła Katolickiego, 67.

[7] Tamże.

[8] J. Ratzinger, Komentarz teologiczny, s. 107.

[9] Św. Małgorzata Maria Alacoque, Vie et Oeuvres, 2; cyt. za: Liturgia Godzin, t. IV, s. 1264.

[10] Katechizm Kościoła Katolickiego, 66.

[11] Por. M. Rusecki, Objawienia prywatne, s. 854.

[12] J. Ratzinger, Komentarz teologiczny, s. 107.

[13] Por. M. Rusecki, Objawienia prywatne, s. 855-858.

[14] R. Pindel, Proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie. Objawienia prywatne w świetle Słowa Bożego, Kraków 1998, s. 125n.

[15] Por. M. Rusecki, Objawienia prywatne, s. 858. Imprimatur wydane prze kompetentną władzę kościelną „nie stanowi potwierdzenia autentyczności objawień” (R. Pindel, Proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, s. 129).

[16] R. Pindel, Proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie. s. 123.

[17] Por. M. Rusecki, Objawienia prywatne, s. 858.

[18] J. Ratzinger, Komentarz teologiczny, s. 106.

[19] Tamże, s. 107.

[20] Por. tamże, s. 106n.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Komentowanie dostępne jest tylko dla .