Biblia Aramejska także dziś stanowi pomost pomiędzy Torą i Ewangelią

W środę 24 listopada odbędzie się promocja kolejnego tomu Biblii Aramejskiej. Spotkanie zaplanowano w synagodze Jesziwy przy ul. Lubartowskiej 85 w Lublinie.

Promocję kolejnego tomu Biblii Aramejskiej - Targum Neofiti 1 do Księgi Powtórzonego Prawa zorganizowały i zapraszają na nią Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium" oraz Jeszywas Chachmej Lublin. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16.00 w synagodze Jesziwy przy ul. Lubartowskiej 85 w Lublinie. Będą w nim uczestniczyć: abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, Michael Schudrich, naczelny rabin Polski, ks. dr Marek Szymański, dyrektor wydawnictwa "Gaudium", ks. prof. Mirosław S. Wróbel, dyrektor i redaktor naukowy projektu "Biblia Aramejska". Spotkanie poprowadzi kierownik „Gościa Lubelskiego”.

Wydarzenie będzie nadawane jednocześnie w formie online na żywo - na kanale YouTube w popularnym kanale Ekumeniczny Lublin. Nagranie będzie po promocji dostępne również w sieci, z tłumaczeniem na język angielski.

Księga Powtórzonego Prawa została przetłumaczona i opracowana krytycznie przez ks. prof. Marka Parchema z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt Biblia Aramejska ma istotne znaczenie dla badań targumicznych w Polsce. Projekt ten został zainicjowany w 2014 r. przez biblistów Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Dotyczy on krytycznego wydania polskiego tłumaczenia Palestyńskich Targumów do Pięcioksiegu – Targumu Neofiti 1, Targumu Pseudo-Jonatana oraz Targumu Onkelosa, a w dalszej kolejności Targumu Jonatana do Proroków oraz Targumów do Pism przy współpracy uczonych różnych ośrodków naukowych w Polsce oraz uczonych żydowskich. Dyrektorem i redaktorem naukowym projektu jest ks. prof. Mirosław S. Wróbel, kierownik Sekcji Nauk Biblijnych KUL.

- Pierwsze w Polsce tłumaczenie tekstów targumicznych stanowi bezcenne źródło dla dalszych badań naukowych. Seria „Biblia Aramejska” staje się w Polsce dużą pomocą dla interpretacji normatywnych tekstów judaizmu i chrześcijaństwa. Wiele wyodrębnionych źródeł stanowi podstawę do dalszych badań specjalistycznych. Biblia Aramejska jest cennym źródłem dla badaczy różnych dyscyplin nauki - wyjaśnia ks. Wróbel.

- Pisma chrześcijańskie powstawały w środowisku żydowskim i są głęboko zakorzenione w tradycji Izraela. Biblia Aramejska stanowiła swoisty pomost pomiędzy Torą i Ewangelią. Jej treść wykorzystywana w liturgii synagogalnej stała się ważnym elementem rodzącego się chrześcijaństwa. W targumach można dostrzec istotny styk pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem. Żydzi i chrześcijanie I w. rozumieli Biblię w świetle interpretacji egzegetycznych zawartych w targumach - precyzuje biblista.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama